Veiligheid

< Veewagens < Beschikbare uitrusting Veiligheid en comfort

De bodem van de BETIMAX is bedekt met een soepele 3-componenten hars gelijk aan die van de internationale veetransportvracht-wagens. Dit type hars heeft anti-slip en geluidsdempende eigen-schappen en is dus bijzonder comfortabel voor de dieren.
De bandkokers vertonen geen scherpe hoeken en zijn betrekkelijk hoog opdat de dieren er niet overheen kunnen stappen en zich niet kunnen verwonden.

Bij het reinigen wordt het water en de mest door twee aftapdoppen met een diameter van 2’’ afgevoerd. Een binnenrand - overeenkomstig met de van kracht zijnde normen - voorkomt dat de meststoffen tijdens verplaatsingen uitvloeien.