Dla ułatwienia operacji, ta witryna wymaga zainstalowania plików cookies na twoim komputerze. Czy wyrażasz na to zgodę? Wiecej informacji

Osprzęt CARGO

< Modułowy system Cargo < Dostępne wyposażenie Vacu-CARGO

Pompa połączona ze zbiornikiem

Nowa generacja Vacu-CARGO została opracowana w taki sposób, aby udoskonalić modułowość.

Obecnie pompa nie jest już wbudowana w dyszel, ale jest połączona ze zbiornikiem. Jest ona zamocowana na bocznej podpórce.

Tak więc całe wyposażenie zbiornika jest z nim połączone.

Podnośnik Low-Lift

W opcji, podnośnik Low-Lift stanowi wyposaże-nie Vacu-CARGO.

Podnośnik ten został opracowany specjalnie do CARGO i jest wyposażo-ny w cztery punkty i za-czep szybki.

Rama tylna przy zbiorniku

Mając na uwadze modułowość, podnośnik tylny przykręcono do dwóch podpór przyspawanych z tyłu zbiornika. Podpory te opie-rają się na ramie za pośrednictwem haków oporowych.

Obciążenia związane z oprzyrządowaniem tylnym mogą się w ten sposób rozłożyć równomiernie na całość pojazdu.

Oprzyrządowanie tylne pozostaje więc zaczepione do zbiornika, a jego zmiana ogranicza się do wykonania jednej czynności zamiast dwóch.

Elektrohydraulika

System przestawiania pompy, podobnie jak tyl-ny zawór zbiornika, może być sterowany elektrozaworami ramy. Każdy dodatkowy elektrozawór do funkcji zbiornika musi być niezależnie zamontowany na zbiorniku i podłączony do 3 złączy szybkich ramy: ciśnienia, powrotu wolnego i Load Sensing.

JOSKIN
Trans-CARGO

Skrzynia

Ze względu na standardyzację, skrzynia Trans-CARGO jest taka sama jak skrzynia Trans-SPACE. Ponieważ podnośnik teleskopowy stanowi integralną część ramy, podwójna rama nie jest już potrzebna.

Zawiasy tylne skrzyni są połą-czone z ramą poprzez mocowanie w hakach podtrzymujących i zablokowane zestawem Twist-Lock z tyłu ramy.

Haki tylne znowu odgrywają ro-lę podtrzymującą i przekazują naprężenia przechyłu w jednolity sposób na całość pojazdu.

Mocowanie siłownika

Siłownik jest zamocowany pod skrzynią za pomocą zestawu bolców.

Hydraulika

Przewody hydrauliczne do otwierania ramion drzwi są zabezpieczone ze względu na ich położenie między 2 podłuż-nicami skrzyni.

Przewody hydrauliczne do otwierania ramion drzwi są zabezpieczone ze względu na ich położenie między 2 podłuż-nicami skrzyni.

Silo-CARGO

Uwagi ogólne

Standardowe wyposażenie Silo-CARGO jest podobne do wyposaże-nia Silo-SPACE i obejmuje: przednią klapę hydrauliczną, tylne drzwi hydrauliczne, hydrauliczny przenośnik podłogowy, zintegrowane sterowanie przenośnikiem i drzwiami oraz silniki hydrauliczne 2-biegowe.

Istnieje oczywiście możliwość wyposażenia Silo-CARGO w wałki wyładowcze. W takim wypadku są one napędzane wałkiem przechodzącym przez podwójną ramę skrzyni objętościowej.

Boczne nadstawki hydrauliczne są również dostępne w opcji.

Elektrohydraulika

Elektrozawory ramy mogą sterować klapą przednią, a także nadstawkami hydraulicznymi.

Funkcja ‘‘uruchamianie przenośnika przy otwarciu drzwi na minimum 1 m’’ może być podłączona wyłącznie do zasilania bezpośrednio z ciągnika.

Zewnętrzna regulacja naprężenia łańcuchów

Przednia klapa hydrauliczna

Boczna nadstawka hydrauliczna

Hydrauliczny przenośnik podłogowy

Ferti-CARGO

Uwagi ogólne

Precyzyjny roztrząsacz o dużej pojemności (do obornika, kompostu, wapna, itp.) istnieje również w wersji CARGO. Ferti-CARGO, starszy brat Ferti-SPACE, występuje w 2 modelach: 13,41 m³ i 27,2 m³.

Jego skrzynia składa się ze stalowej podłogi o grubości 4 mm, jak również z solidnych burt ze stali HLE.

Skrzynia roztrząsacza występuje z 2 lub 3 poziomymi wałkami o przykręcanych zębach. Są one również napędzane wałkiem prze-chodzącym przez podwójną ramę skrzyni. System rozrzucający zawiera 2 talerze, każdy z 6 łopatkami i pozwala uzyskać większą sze-rokość rozrzucania (do 16 m w zależności od rodzaju rozrzucanego materiału).

Elektrohydraulika

To wyposażenie, i tak już bardzo bogate, może być uzupełnione o kilka bardzo praktycznych opcji, jak np. Pilot-Box (sterownik elektrohydrauliczny do wszystkich funkcji roztrząsacza), komputer do roztrząsania Unicontrol S lub też scentralizowane smarowanie skrzyni.

Cargo-LIFT

Uwagi ogólne

Podwozie transportowe z hakiem Cargo-LIFT to inny wariant modułowości. Oferując Cargo-LIFT, JOSKIN proponuje szybką wymianę oprzyrządowania podstawowego. Ta rolnicza wersja systemu kontenerowego z hakiem na samochodzie ciężarowym uwzględnia zapotrzebowanie usługodawców rolnych, którzy są coraz bardziej zainteresowani transportem drogowym.

Niektórzy przedsiębiorcy już dysponują samochodami ciężarowymi, stosując technikę kontenerową z hakiem.

Dzięki niej można bez problemu zaplanować zostawienie oprzyrządowania ciężarówki na skraju pola, załadowanie go na Cargo-LIFT na czas pracy w polu, a następnie przełożenie oprzyrządowania na samochód, żeby szybko przewieźć je do miejsca przeznaczenia, biorąc pod uwagę dzienny plan pracy kierowców i pojazdów.

To zapotrzebowanie usługodawców wynika z aktualnych warunków pracy. Cargo-LIFT pozwala na znaczne podniesienie wydajności pracowników i maszyn.

Obecnie JOSKIN proponuje zbiorniki na gnojowicę oraz skrzynie objętościowe dostosowane do systemu Cargo-LIFT.

Układ jezdny

Podobnie jak w tradycyjnym systemie Cargo, rama Cargo-Lift jest wyposażona w Hydro-Tandem (Cargo-LIFT TSM) i w Hydro-Tridem (Cargo-LIFT TRM).

Ten system układu jezdnego ma takie same, wymienione powyżej, zalety w zakresie łatwości uciągu i ugięcia przy pokonywaniu przesz-kód.

Osie skrętne

Tylna oś Cargo-LIFT TSM może, w opcji, być zamontowana jako nadążna (z blokadą hydrauliczną powyżej 15 km/h) lub jako skrętna wymuszająca w 2 kierunkach jazdy.

Cargo-LIFT TRM jest natomiast standardowo wyposażone w 2 osie skrętne wymuszające (oś przednia i tylna).

Zaczep

Dyszel Cargo-LIFT obejmuje, w standardzie, zawieszenie oleopneumatyczne z dwoma zbiornikami azotu. Zawieszenie to pozwala na nachylenie ramy w taki sposób, aby ułatwić obsługę podczas zmiany oprzyrządowania.

System hakowy

System hakowy na Cargo-LIFT obejmuje wysięgnik teleskopowy o suwie 1.450 mm przy ramach 6,4 m, 6,6 m i 6,8 m oraz suw 1.200 mm przy ramach 5,5 m i 5,9 m. Siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za ruch haka są całkowicie wbudowane w ramę, w ten sposób można zachować niewielką wysokość załadunku.

Hak do podnoszenia jest wykonany ze stali nieprzerabialnej plastycznie i ma wysokość 1.450 mm.

Rama ramienia jest na całej dłu-gości wzmocniona stalą specjalną DOMEX 690 (o grubości 8 mm). Kontenery są blokowane hydrauli-cznie od wewnątrz na zewnątrz.

System hydrauliczny

System jest zasilany niezależną pompą hydrauliczną Load Sensing o wydajności 140 l/min przy 300 barach. Sterowanie 3 funkcjami haka odbywa się za pośrednictwem 3 elektrozaworów o dużej wydajności.

Oprzyrządowanie

Na Cargo-LIFT można zamon-tować kilka modeli kontenerów i zbiorników na gnojowicę. Wszystkie szczegóły w tabeli poniżej.

Możliwości w zależności od ramy 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m
Kontener Długość minimalna 4,0 m 4,4 m 4,9 m 5,1 m 5,3 m
Długość maksymalna 6,2 m 6,6 m 7,1 m 7,3 m 7,5 m
Zbiornik na gnojowicę / / Vacu 16.000 - Vacu 18.000 - Vacu 20.000 - Vacu 22.500 - Vacu 24.000