Beschikbare uitrusting

Weidebloters / -hakselaars

Ontwerp

Ontwerp Ontwerp

Het maaien...

In de weiden wordt een deel van het gras door het vee niet gegeten: de vertrapte, verontreinigde of niet welriekende vegetatie. Deze resten zijn als voeder kwijtgeraakt en mag zo het hele jaar lang blijven omdat het vee hen op de volgende doorgang opnieuw zal weigeren. Hierdoor worden ook de kwaliteit van het gras en de rentabiliteit van de weide verlaagd.

Bijgevolg hebt u er belang bij om deze resten te maaien met het oog op een snelle en gelijkmatige hergroei van uw weiden. Zo zullen ze niet terugkomen in het voeder en het zal hoogwaardiger zijn en beter door het vee verteerd worden (tussen 0,5 en 1 kg extra verteerd droge stof per koe), waardoor minder krachtvoer nodig is. Ten slotte, beschermt het maaien van de weideresten de vegetatie tegen de ontwikkeling van onkruid en parasieten verhindert. De veehouder heeft er alleen maar voordelen mee.

De weidebloter wordt ook door meer technische voordelen gekenmerkt: het eenvoudig instellen van de snijhoogte, de stevigheid en betrouwbaarheid van de machine en de onderhoudsarme werking.

Fijn en geventileerd snijden

JOSKIN heeft afneembare en zelf-inklapbare zwevende messen ontworpen om een hoge snijkwaliteit te waarborgen. Ze worden bij het stoten tegen te harde obstakels ingeklapt.

Deze technische keuze spaart de overbrenging en biedt dus een maximale bescherming aan uw trekker tegen schokken. De vrije ruimte tussen de messen en het frame is behoorlijk groot en zorgt voor het luchtstromen en vermengen van het gesneden materiaal zonder het risico te lopen dat het systeem vertraagt of verstopt raakt.

De schroefbeweging van de messen zuigt de begroeiing op (net zoals een wervelwind). Daardoor is het snijden efficiënt, keurig en UITERST GEVENTILEERD! Dankzij de in het frame gemonteerde keerplaten wordt het gras perfect verspreid.