Beschikbare uitrusting

Weidebloters / -hakselaars

Overbrenging

Overbrenging Overbrenging

Naargelang het model wordt de machine bij 540 of 1000 omw./min aangedreven.
Alle overbrengingsorganen van de weidebloters (met ten minste 2 rotors) worden door een vastge schroefde kap (TR/180/C2) of een op scharnier gemonteerde kap (andere modellen) beschermd.
Opmerkelijk heeft JOSKIN haar machines zodanig ontworpen dat het indringen van water en verontreinigingen in het chassis beperkt wordt. De hele structuur werd aanzienlijk verlucht om de volledige afwatering van alle holtes mogelijk te maken, wat het reinigingsgemak ten goede komt.