Este sitio utiliza cookies para optimizar su experiencia de usuario. Si sigue navegando por este sitio, entonces aceptó esta utilización. Para más información sobre los cookies, consultar nuestra política de confidencialidad.

Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

strona

Joskin Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Stworzenie innowacyjnych maszyn wywrotek i rozrzutników oraz ich wdrożenie przez Joskin Polska.’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięciaCelem niniejszego projektu jest stworzenie podniesieniu poziomu innowacyjności firmy Joskin Polska poprzez zaoferowanie na rynku dwóch innowacyjnych gam modeli maszyn rolniczych będących efektem prac badawczo-rozwojowych firmy nakierowanych na rozwiązania konkretnych problemów pojawiających się w pracy rolniczej. Rezultatem projektu będzie więc wyeliminowanie pojawiających się w pracy rolnej niedogodności i wprowadzenie nowej jakości do standardów produkcji maszyn rolniczych. Projekt zakończy się opracowaniem prototypów i zaoferowaniem na rynku dwóch nowych modeli maszyn rolniczych: wywrotki oraz rozrzutnika. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.09.2010 – 30.09.2015.Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

https://joskin.com/?page=ingospl