Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door op deze website te blijven navigeren, aanvaart u dit gebruik. Om er meer te weten over de cookies raadpleeg onze privacyverklaring.

Beschikbare uitrusting

Verspreidingswerktuigen - TERRAFLEX/2 XXL - beheer en controle


Beheer door automaat

Om de toename van het aantal hydraulische functies op moderne landbouwmachines eenvoudig te kunnen beheersen terwijl het materieel en de weiden beschermd worden, is een automatisch beheersysteem absoluut noodzakelijk.

A. Elektronisch beheer: Automaat
Standaard gemonteerd op het hele gamma beheerst de automaat de verschillende elektrohydraulische functies d.m.v. een geprogrammeerde cyclus naargelang het gekozen werktuig. Het Touch-Control bedieningskastje is een ergonomische en efficiënte oplossing om een combinatie van hydraulische functies op een verspreidingswerktuig eenvoudig te kunnen bedienen. Dit aanraakscherm is geïnstalleerd in de cabine van de trekker.

De verspreidingscycli hangen af van het werktuig. Daarom zijn ze allemaal in de geheugen van het kastje opgeslagen. Het werktuig dat gekoppeld is aan het voertuig hoeft dus maar gekozen te worden, waardoor de werktuigen eenvoudig gebruikt en gewisseld kunnen worden.

In automatische modus start de START toets de opgeslagen cyclus: opening van de toevoerkraan, inwerkingstelling van de snijverdeler, afdaling van het werktuig, enz.

Een manuele modus is ook beschikbaar om op bepaalde functies te kunnen inwerken tijdens de cyclus.

Elektroventielen

Naargelang de gekozen bemester en volgordeblok zullen verschillende hydraulische functies nodig zijn.

Indien de verdeler via een elektrohydraulisch kastje bediend wordt, dan is een groot-debiet ingangsblok onontbeerlijk om het debiet van de hydraulische motor volledig te benutten en wrijvingsverliezen en verhitting te beperken.

Elektrohydraulische bedieningen

De machines zijn met elektroventielen uitgerust die op een monoblok basis verenigd worden en die beschermd worden door een gegalvaniseerd kastje. Deze hydraulische verdeelinstallatie is standaard voorzien van een ingangsblok met een vermogen van 60l/min of 120l/min. De meeste hydraulische functies van de voertuigen vereisen een klein debiet maar het is zeer belangrijk om de functies met een groot debiet te kennen. Een groot debiet is o.a. noodzakelijk voor de turbo-vuller, de snijverdeler(s), enz. Voor de functies die een groot debiet vereisen, zijn er twee mogelijkheden: een groot-debiet elektrohydraulische bediening en een debietomleider.

De multifunctionele bedieningskast is de meest ergonomische en efficiënte oplossing om het toenemende aantal hydraulische functies op moderne landbouwmachines eenvoudig te beheersen. Dankzij deze installatie kunnen 2 tot 14 hydraulische functies gevoed worden middels één enkele hydraulische functiehendel van de trekker, via elektroventielen. Deze elektroventielen worden bediend met behulp van één bedieningsconsole in de trekkercabine: het multifunctionele elektrohydraulische bedieningskastje.

ISOBUS

Het JOSKIN bedieningskastje, net zoals de automaat, kan vervangen worden door de ISOBUS terminal die zich reeds in de cabine van de trekker bevindt. Is die niet aanwezig, dan kan de JOSKIN terminal meegeleverd worden.
Zijn doel is om de communicatie tussen de verschillende trekkers en de talrijke werktuigen (en omgekeerd) mogelijk te maken via een gestandaardiseerde taal. Deze internationale norm wordt steeds meer gebruikt en zorgt voor een snelle en eenvoudig aansluiting ("plug & play") tussen de verschillende merken.
De AUX-N functionaliteit maakt het mogelijk om alle ISOBUS functie te koppelen met een verenigbaar AUX-N Joystick. Bovendien de navigatie te vergemakkelijken, de AUX-N functionaliteit maakt het mogelijk om de manier warvan de functies geassocieerd met de Joystick zijn.

Extra applicaties

Variable rate-control - Zorgt voor de behandeling van de toepassingskaarten in Shape formaat. Tot 5 verschillende debieten zijn mogelijk; ze worden voorgeschreven m.b.v. kaarten met theoretische waarden. De toepassingen worden specifiek aangepast aan de plaats, volgens de voorschriften.

Track-Leader Top - Voert een automatische geleiding via de TRACK-LEADER functies. Naast de App bestaat het systeem ook uit een extra geleidingscomputer en een GPS-ontvanger. De automatische geleiding ontlast de bestuurder, verhoogt het rendement per oppervlakte en vermindert het dieselverbruik.

Track-Leader - Zorgt voor parallelle rijsporen met verschillende rijmanieren. De geleidingsrichting alsook de afleidingskracht worden op het beeldscherm getoond. Bovendien geeft de software documentatie over het bewerkte perceel en slaat de rijsporen en de veldranden op.

Section-control - Zorgt voor de automatische in-/uitschakeling van de machines en voor een automatische schakeling van de secties. Zodra een sectie een al bewerkte oppervlakte gedeeltelijk of volledig bedekt, wordt deze gedeactiveerd.

Beschikbare terminals

ISO CONTROL TOUCH 800
• 10,4'' scherm
• Aanraakscherm
• Multigrafisch venster
• Video input

ISO CONTROL TOUCH 1200
• 12,1'' scherm
• Aanraakscherm
• Multigrafisch venster
• Video input

Optionele toebehoren

Printer

GPS

ISOBUS joystick

Bepaal uw beheermodus naargelang uw behoeften

Functies Werktuigen Debietmeter Mogelijke bedieningen
Enkelasser Eenvoudige functies / / Directe aansl. trekker
Talrijke functies / /
Dubbelasser Talrijke functies ja / + volgordeblok
+
+ ()
Talrijke functies ja ja + ()
Systeem voor natte plekken

Alle bouwlandbemesters (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 en TERRAFLEX/3) en zodebemesters (MULTI-ACTION en SOLODISC) met volgordeblok bevatten, standaard of als optie naargelang het model, een systeem dat het mogelijk maakt om de bemester bij natte plekken op te heffen. Deze inrichting bestaat uit een klep die het mogelijk maakt om het achterwerktuig op te heffen bij de overgang van een droge zone naar een natte plek, terwijl de toevoerkraan en de snijverdeler actief blijven.

Easymatic Easymatic+ Polymatic Instamatic
TERRADISC - - - -
TERRASOC standaard optie optie optie
TERRAFLEX standaard optie optie optie
MULTI-ACTION - standaard optie optie
SOLODISC - - standaard optie
PENDITWIST optie optie - -
PENDISLIDE optie optie - -
Section Pilot

De IsoBus applicatie kan de "Section Control" beheersen om de verschillende secties van een bemester of verspreidingsboom gekoppeld aan de verspreider automatisch te openen/sluiten.

Een GPS buitenantenne ontvangt de positie volgens de Section Control standaard en de IsoBus applicatie vergelijkt die met de eerder opgeslagen posities om de secties te sluiten ter hoogte van al bewerkte gebieden.

Volgordeblok

Voor een optimaal gebruik van het verdeelwerktuig, het gemak, de milieubescherming en de verzorging van het gras en het materiaal is een automatisch beheersysteem van de hydraulische functies van de bemester absoluut noodzakelijk.

Het zorgt voor de hydraulische functies van het verspreidingswerktuig. Dankzij de geautomatiseerde cyclus hoeft de chauffeur zich uitsluitend bezig te houden met het dalen/heffen en het uitklappen van het verspreidingswerktuig.

Voorbeeld (afhankelijk van de keuze van volgordeblok):
• heffen/dalen van het werktuig (chauffeur);
• verdubbelde daalsnelheid t.o.v. de olietoevoer van de trekker;
• opening van de toevoerkraan van de mest;
• inwerkingstelling van de snijverdeler(s);
• bediening van de omkeerinrichting van de snijverdeler;
• opening/sluiting van de hydraulische anti-drup afknijpers op de SOLODISC zodebemesters;
• constante druk naargelang het niveauverschil;
• enz.

Elektronische debietmeter

Een uitstekende dosering is essentieel voor een nauwkeurige verspreiding!
JOSKIN heeft dus hiertoe een elektronische debietmeter (Ø 150 of 200 mm) ontwikkeld die een exact debiet levert op ieder moment. Wat de rijsnelheid ook is, blijft de verspreiding uniform dankzij het systeem van debiet proportioneel met de rijsnelheid (DPA).
De debietmeter meet voortdurend het verspreidingsdebiet van de mest terwijl sensoren ter hoogte van de wielen van de tank de rijsnelheid meten. Door interpretatie van de gegevens zal een computer het mengmestdebiet automatisch aanpassen naargelang de rijsnelheid, via een elektrische afsluiter. Deze inrichting vereist een ISO terminal.

NIR technologie

Integratie van de mestanalyse op de JOSKIN tanks

In samenwerking met John Deere biedt JOSKIN een technologie van real time analyse aan m.b.v. een infrarood lens (onder voorbehoud van beschikbaarheid in uw land). De samenstelling van de mest(totale stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), nitraatstikstof (NH4) en drogestof) word in real time tijdens de verspreiding gemeten. JOSKIN integreert dit analysesysteem op zijn tanks die van een DPA via ISOBUS voorzien zijn. De hele systeem maak het mogelijk aan de DPA om de verspreidingwaardes vermeld in stikstof door eenheid (bij voorbeeld) te integreren en ook niet in m³/ha vermeld als met een klassiek DPA systeem.