Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door op deze website te blijven navigeren, aanvaart u dit gebruik. Om er meer te weten over de cookies raadpleeg onze privacyverklaring.

Beschikbare uitrusting

Mengmesttanks - X-TREM2 - pumpensysteme


Vacuümpomp

Voordelen

Prijs/doeltreffendheid verhouding
Weining slijtage (geen mest in de pomp)
Beperkte onderhoudskosten
Grote gebruikersvriendelijkheid

Nadelen

Beperkte druk (max. 1 bar)
Pompen beperkt tot +/- 3,5 m (diepte van de put)

Principe

Vacuüm-pompsysteem
Het vacuümsysteem veroorzaakt een verschil van atmosferische druk om de tank te vullen of ledigen. Door het vacuüm (onderdruk) in de tank te maken, kan de mengmest aangezogen worden. Bij het ledigen (verspreiden) is het principe tegengesteld: de tank wordt onder druk gezet door de pomp, waardoor de mengmest uitgestoten kan worden.

_Leegblazen
_Aanzuiging/vulling
_Instroom bij het leegblazen
_Het instroom bij het aanzuigen
_Naar achter werktuig

Welke pompcapaciteit kiezen?

Een geschikt pompvermogen is noodzakelijk om het vacuüm te maken alvorens het vulproces te starten of om de tank bij het leegblazen onder druk te zetten. Dan hoeft de pomp "alleen maar" deze over- of onderdruk te handhaven.
Met een grote pomp wordt vaak trekvermogen verspild, waardoor hij vroegtijdig kan verslijten. Vacuüm is hetzelfde bij alle pompen.
Naast het vermogen kan ook het type smering en koeling gekozen worden.

Directe aansluiting of versnellingskast?

De 1.000 omw/min uitvoering is in het algemeen meer interessant want in combinatie met de keuzeschakelaar van het aftakastoerental op de trekker is het immers mogelijk om het pompvermogen aan het vereiste verspreidingsdebiet aan te passen. Bovendien zal een pomp die op een kleiner toerental draait, het mogelijk maken om het vermogen van de motor te sparen t.b.v. de tractie van de voertuig-trekker combinatie.

Directe aansluiting

Versnellingskast

Koeling

Naast de luchtuitstroom die door de pomp gaat, is het pomplichaam van de meeste vacuümpompen met ribben uitgerust die de pomp door geleiding koelen. Echter voor een efficiëntere koeling is het mogelijk voor het "Ballast Port" systeem te kiezen, dat een goedkope oplossing blijft.

Ballast Port systeem

Dit systeem maakt het mogelijk om de pomp af te koelen door lucht in zijn lichaam te spuiten en met voortdurend vacuüm van 60% te werken. De PNR 155 is ermee uitgerust.

Principe bij het vullen

1. Pompvermogen
2. Tijd om "het vacuüm te maken"
3. Het vacuüm handhaven
4. Aanzuigen
5. Vullingstijd

1. Vacuümpomp
2. Uitlaat van de pomp
3. Overdrukventiel
4. Sifon - vochtvanger
5. Manometer voor onderdrukcontrole
6. Anti-overloopventiel
7. Lucht onder druk
8. Zuigafsluiter
9. Vulslang
10. Atmosferische druk
11. Mengmest onder atmosferische druk in de mestput

Principe bij het verspreiden

1. Pompvermogen
2. Tijd om de tank onder druk zetten
3. Het compressiepeil handhaven
4. Leegblazen
5. Tijdsduur van de verspreiding

1. Vacuümpomp
2. Inlaat van de pomp
3. Overdrukventiel
4. Sifon - vochtvanger
5. Manometer voor onderdrukcontrole
6. Anti-overloopventiel
7. Samengeperste lucht
8. Mengmest onder druk
9. Strooikegel
10. Mengmeststroom

Vacuümpompen MET smering

Met schoepen

• Pompsysteem met bewegende schoepen
• Aandrijving door excenterrotor
• Keerventiel voor de richting van de luchtstroom voor het aanzuigen en leegblazen
• Gedwongen smering (drup per drup) op iedere pomp geleverd door JOSKIN

JOSKIN monteert hoofdzakelijk pompen met mobiele schoepen aangedreven door een excenterrotor die altijd in dezelfde richting draait: de luchtstroom wordt door een keerventiel gesteld op zuigen of blazen.

Alle normale vacuümpompen hebben een "vacuüm" dat gelijkwaardig is; het is dus de capaciteit van de luchtverplaatsing van de pomp die van belang is. JOSKIN biedt vacuümpompen met schoepen aan van 4.000 tot 15.500 l/min. De voornaamste modellen zijn de Battioni & Pagani MEC en de Jurop PN en PNR.

Alle schoepenpompen die door JOSKIN geleverd worden, zijn minstens voorzien van een gedwongen smering (drup per drup), waarbij de pomp zowel in de zuig- als in de uitbrengfase gesmeerd wordt.

Vacuumoil

De JOSKIN Vacuumoil is speciaal bestemd voor het oliën van de pompschoepen. Een fles wordt samen met elke verspreider geleverd.

MEC 4000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000 PN 106 PN 155 PN 130 PN 155 PNR 155
Toerental 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 1.000 D 540 M / 1.000 D / 1.000 M 1.000 M 1.000 M
Luchtstroom bij atmosferische druk (l/min) 4.350 6.150 7.000 8.100 11.000 15.500 13.000 15.500 15.500
Luchtstroom bij 60% vacuüm (l/min) 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 13.850 11.400 13.850 13.850
Automatische smering / / optie optie Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Ø 150 mm JOSKIN overdrukventiel optie optie optie optie optie Standaard Standaard Standaard Standaard
Vochtvanger (l) 30 30 30 30 30 60 60 60 60
Ø leidingen (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100
Koeling Conventioneel Conventioneel Conventioneel Conventioneel Conventioneel Conventioneel Conventioneel Conventioneel Luchtinjectie

Vacuümpompen ZONDER smering

Rotors met lobben

• Vacuüm model met groot vermogen
• Twee rotors met lobben van het "volumetrische" type i.p.v. met schoepen
• Onderdruk in de tank door de rotatie van de lobben
• Geen smering aangezien er geen contact is tussen de bewegende delen
• Geen slijtage, noch verontreinigende emissies

Luchtinjectie

De Jurop DL pompen zijn vacuüm-modellen met hoge capaciteit (van 17.600 tot 25.000 l lucht/min), die vooral in de industriële sector gebruikt worden, en in het bijzonder op rioleringswagens.
Ze werken met twee rotors met lobben van het "volumetrische" type i.p.v. met schoepen. De rotatie van de lobben levert een onderdruk binnen de tank, wat het mogelijk maakt om de mest aan te zuigen.

Hef feit dat er geen contact is tussen de bewegende onderdelen laat de pomp toe om zonder smering te werken. Het systeem wordt door luchtinjectie afgekoeld.

Het voordeel van dit type pompen is hun grote capaciteit en hun kleine afmetingen. Bovendien is de Jurop DL niet onderhevig aan slijtage en levert geen verontreinigende emissies.

Deze is standaard voorzien van geluidsdempers bij het aanzuigen en leegblazen.

Drie modellen worden aangeboden: de Jurop DL 180 (17.600l lucht/min), de Jurop DL 220 (21.600l lucht/min) en de Jurop DL 250 (25.000 l lucht/min). De DL pompen worden door JOSKIN uitgerust met een temperatuuralarm en filters, waarvan het voordeel is om zoveel mogelijk gezuiverde lucht aan te zuigen om de vreemde voorwerpen te voorkomen.

DL 180 DL 220 DL 250
Toerental 1.000 M
Luchtstroom bij atmosferische druk (l/min) 17.600 21.600 25.000
Luchtstroom bij 60% vacuüm (l/min) 10.900 10.550 16.383
Automatische smering Niet van toepassing
Overdrukventiel (Ø 150 mm) Standaard
Vochtvanger (l) 60
Ø leidingen (mm) 100
Koeling Luchtinjectie
Accessoires voor vacuümpomp

Een goed beschermde pomp

Door de combinatie van een anti-overloopventiel en een zelfledigende vochtvanger wordt de pomp tegen de welbekende "terugslag" beschermd (het binnendringen van mengmest in de pomp). Het compressiecircuit is ook van twee veiligheidsventielen voorzien: de éne op de pomp, de andere op de tank. Aangezien de pomp het "hart" van uw verspreider is, verdient ze wel deze aandacht.

Tankoverdrukventiel

Alle JOSKIN mengmesttanks met vacuümpomp zijn uitgerust met een overdrukbeveiliging op de tank.

Bolbeveiliging (anti-overloopventiel)

Op basis van een vlottersysteem vermijdt de bolbeveiliging dat de mest in dezelfde leiding als de lucht terechtkomt. Als de tank vol is, zal de bol de buis dichtmaken.

Zelfledigende vochtvanger

De vochtvanger (30 of 60 l volgens het pompvermogen) dient als extra beveiliging tussen de tank en de pomp. De binnenleiding is zo ontworpen dat de vochtvanger automatisch geledigd wordt eens de lucht uitgeblazen wordt.

Ecopump

Dit ecologische en economische systeem maakt het mogelijk om gebruikte olie op te vangen die uit de pomp komt, de geluidsemissies aanzienlijk te verminderen en lucht boven de tank aan te zuigen om te vermijden dat er stof in zit en zo de levensduur van de pomp te verhogen.

Ecovochtvanger

De ecovochtvanger, die verkregen kan worden met een inhoud van 30 l of 60 l, is een vereniging tussen een Ecopump en een vochtvanger waarbij ieders eigenschappen en voordelen bewaard blijven. Hij zorgt voor veel plaatswinst.

Overdrukventiel (Ø 150 mm)

Het overdrukventiel met groot volume (Ø 150 mm) maakt het mogelijk om de overdruk snel af te voeren en het voortijdig verwarmen van de pomp te vermijden. Deze inrichting biedt ook de mogelijkheid om het verspreidingsdebiet te reguleren door de overdruk in de tank in te stellen.

Pompomschakeling

De mengmesttanks met een vacuümpomp zijn voorzien van een mechanische pompomschakeling. Een hydraulische bediening is verkrijgbaar naargelang de modellen. Deze optie is noodzakelijk bij het gebruik van een rugzuigarm of een dergelijke inrichting. De omschakeling kan geschieden zonder van de trekker af te stappen om het pompen of verspreiden te vervroegen.

Pneumatische teller

De pneumatische teller, die op de vochtvanger gemonteerd is, berekend het aantal verspreide tanken d.m.v. een membraan die iedere onderdruk in de tank optelt.

Mengmest in de tank mengen

Hydraulische roerinrichting

De hydraulische roerinrichting is een echte mixer. Hij kan gebruikt worden zowel bij het transport als het verspreiden/ledigen. De ingekaste hydraulische motor drijft schoepen van 60 mm voor een werkdiameter van 480 mm aan op een as die over zijn hele lengte op een ertalon lager rust.

Pneumatische menginstallatie

Deze inrichting, die slechts bij het uitbrengen gebruikt kan worden, spuit lucht in via een buis op de tankbodem. De buis bevat gaten over zijn hele lengte en elk daarvan is beschermd door een rubberen onderdeel zodat mengmest er niet in kan vloeien.

Volumetrische lobbenpomp

Voordelen

• Hogere snelheid bij het vullen/ledigen (volgens pompdebiet)
• Mogelijk om dikkere mengmest aan te zuigen dan met VACUÜMPOMPEN
• Verenigbaarheid met zeer lange leidingen (aanzuigen of verspreidingswerktuig)
• Pompen mogelijk tot meer dan 3,5 m diep
• Standaard uitrusting voor het vermengen
• Perfect lineair debiet
• Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote werkbreedte

Algemeen

De lobbenpomp werkt met twee rotors met lobben. Door hun rotatie ontstaat er een vacuüm aan de "aanzuigzijde", dat door de draairichting bepaald wordt, waardoor de mengmest in de pompkamer aangetrokken kan worden. Dan wordt die door de lobben aangedreven, vloeit hij langs de rotorwand en wordt hij leeggeblazen.

Deze pompen nemen weinig ruimte in, terwijl ze over een vrij grote capaciteit beschikken. Dankzij hun aanzuigprincipe zijn ze heel stabiel en kunnen bijna alle trillingen vermeden worden. Bovendien zijn ze allen standaard uitgerust met een automatische uitschakeling en slijtringen.

_Leegblazen
_Aanzuiging/vulling
_Instroom bij het leegblazen
_Het instroom bij het aanzuigen
_Naar achter werktuig

Sterke punten

De VOGELSANG lobbenpompen aangeboden door JOSKIN zijn ook voorzien van HiFlo® lobben die voor een perfect lineair debiet zorgen. Zo gaan ze geen trillingen onder en wordt de levensduur van de aandrijvingen en koppelingen langer. Deze unieke geometrie beperkt cavitatie en zorgt voor hogere draaisnelheden, alsook voor hogere debieten, terwijl de pomp dezelfde afmetingen heeft. De turbulentie aan de ingang wordt zo aanzienlijk beperkt, evenals de slijtage van de lobben.

Lobbenpomp
Vogelsang VX186-260 VX186-368QD
Toerental v.d. pomp 600 omw/min 600 omw/min
Toerental v.d. aftakas 1.000 omw/min 1.000 omw/min
Aanzuigdebiet 6.036 l 8.544 l
Börger FL1036 EL1550
Toerental v.d. pomp 600 omw/min 600 omw/min
Toerental v.d. aftakas 1.000 omw/min 1.000 omw/min
Aanzuigdebiet 6.000 l 9.000 l

Dynamische injectie

Bijzonderheid bij Vogelsang

De Vogelsang pompen zijn uitgerust met een dynamisch injectiesysteem dat hoge prestaties levert en dat ervoor zorgt dat de vreemde voorwerpen direct in het pomplichaam gestuurd worden om zo schokken tegen de meest gevoelige delen van de lobben te vermijden. Zo is de binnenzijde van de pomp beter waterdicht.

Radiale pomphuisbeplating

Bijzonderheid bij Börger

Alle Börger pompen die door JOSKIN aangeboden worden, zijn voorzien van de MIP technologie (Maintenance in Place) die het mogelijk maakt om alle onderdelen die in contact komen met de vloeistof, onmiddellijk te onderhouden of te vervangen. Deze handelingen kunnen uitgevoerd worden via de zijplaat met snelsluiting, waardoor de binnenzijde van de pomp bereikt kan worden zonder de buizen en de aandrijvingen te moeten demonteren. Het onderhoud wordt dan zeer eenvoudig en comfortabel. Bovendien voorziet JOSKIN deze pompen standaard van een radiale pomphuisbeplating, die door de fabrikant, met name Börger, aangeraden worden.

Een slimme plaatsing van de pomp

Centrale montage van de pomp (Volumetra)

Op het VOLUMETRA model wordt de lobbenpomp binnen de dissel gemonteerd. Deze kan nog steeds bereikt worden aan de achterzijde van de dissel voor een eenvoudig onderhoud van de pomp.

Montage v.d. pomp aan de zijde (QUADRA, X-Trem, Euroliner, Q-Bigliner)

• Voortank

• Pomp en hakselaar aan de linkerzijde

• Jumbo links/rechts en gelede zuigarm aan de rechterzijde

In dit geval is de pomp eenvoudiger te onderhouden aangezien deze aan de zijde geplaatst is voor een directe toegang.