Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Dostępne wyposażenie

Osprzęt do rozlewania - PENDITWIST BASIC

obsługa i kontrola


Kierowanie za pomocą automatu

W celu zapewnienia łatwej obsługi rosnącej liczby funkcji hydraulicznych, występujących w nowoczesnych maszynach rolniczych, oraz ochrony sprzętu i pastwisk, niezbędny jest system automatycznej obsługi.

A. Obsługa elektroniczna: Automat
Automat, w standardzie do całej gamy, obsługuje poszczególne funkcje elektrohydrauliczne zgodnie z sekwencją zaprogramowaną zależnie od wybranego osprzętu. Wielofunkcyjna skrzynka sterowania Touch-Control stanowi ergonomiczne i wydajne rozwiązanie do obsługi większej liczby funkcji hydraulicznych występujących w osprzęcie rozlewającym. Ten dotykowy ekran jest zainstalowany w kabinie ciągnika.

Sekwencje nawożenia różnią się zależnie od osprzętu i z tego powodu wszystkie są zapisywane w pamięci kalkulatora. Wystarczy wybrać osprzęt podłączony do pojazdu, co umożliwi łatwą obsługę i wymianę osprzętu.

W trybie automatycznym przycisk START włącza zapisaną sekwencję: otwieranie zaworu zasilającego, uruchomienie rozdzielacza, opuszczenie osprzętu na podłoże itd.

Tryb obsługi ręcznej jest również dostępny, aby można było ingerować w działanie niektórych funkcji w czasie danej sekwencji.

ISOBUS

Interfejs skrzynki sterowania JOSKIN, podobnie jak interfejs automatu, można zastąpić terminalem ISOBUS, uprzednio zainstalowanym w kabinie ciągnika. Jeżeli jest inaczej, to istnieje możliwość dostarczenia terminalu JOSKIN.
Jako zasadę przyjęto umożliwienie różnym ciągnikom skomunikowania z różnym osprzętem (i odwrotnie) za pomocą standardowego języka. Ta międzynarodowa norma jest coraz bardziej powszechna i umożliwia szybkie i łatwe połączenie ("plug and play") między różnymi markami.
Funkcja AUX-N pozwala połączyć dowolną funkcję systemu ISOBUS z Joystickiem dostosowanym do AUX-N. Poza ułatwieniem nawigowania, funkcja AUX-N pozwala wybrać sposób, w jaki funkcje są połączone z Joystickiem.

Dodatkowe aplikacje

variable rate-control - Umożliwia obsługę kart aplikacyjnych w formacie Shape. Możliwe jest dawkowanie w 5 różnych wartościach, które są zadane za pomocą kart wartości teoretycznych. Aplikacja jest dostosowana indywidualnie do lokalizacji, według zaleceń.

Track-Leader Top - Wykonuje automatyczne naprowadzanie za pomocą funkcji TRACK-LEADER. Poza aplikacją, system składa się z komputera dodatkowego naprowadzania i odbiornika GPS. Automatyczne naprowadzanie odciąża operatora, zwiększa efektywność na danej powierzchni i zmniejsza zużycie paliwa.

Track-Leader - Umożliwia poprowadzenie równoległych linii przy różnym trybie jazdy. Kierunek i natężenie przekierowanego przepływu wyświetlają się na ekranie. Ponadto system zapisuje powierzchnię roboczą i zapamiętuje trasę przejazdów oraz granice pola.

Section-Control - Zapewnia automatyczne włączanie i wyłączanie maszyn oraz automatyczną zmianę szerokości częściowej. Kiedy dana sekcja przekracza częściowo lub w całości powierzchnię już nawiezioną, to zostaje wyłączona.

Dostępne terminale

ISO CONTROL TOUCH 800
• Ekran 10,4''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo

ISO CONTROL TOUCH 1200
• Ekran 12,1''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo

Akcesoria w opcji

Drukarka

GPS

Joystick Isobus

Określanie trybu obsługi zależnie od potrzeb

Funkcje Oprzyrządowanie Przepływomierz Stosowana obsługa
Oś pojedyncza Pojedyncze / / Bezpośrednio z ciągnika
Liczne / /
Oś podwójna Liczne tak / + blok sekwencyjny
+
+ ()
Liczne tak tak + ()
Section Pilot

Zastosowanie sterownika IsoBus można rozszerzyć o «Section Control» do automatycznego kierowania otwieraniem i zamykaniem poszczególnych sekcji aplikatora lub rampy do gnojowicy połączonej z wozem asenizacyjnym.

Zewnętrzna antena GPS odbiera sygnał położenia zależnie od standardu Section Control, a aplikacja IsoBus porównuje je z pozycjami zarejestrowanymi wcześniej i zamyka dopływ do sekcji nad strefą, która już została nawieziona.

Bloki sekwencyjne

System automatycznego kierowania funkcjami hydraulicznymi aplikatora jest absolutnie konieczny, ze względu na optymalne użytkowanie oprzyrządowania do rozlewania, łatwość pracy, ochronę środowiska, trawy i sprzętu.

Obsługuje on funkcje hydrauliczne kierujące pracą osprzętu rozlewającego. Dzięki automatycznej sekwencji tych funkcji operator zajmuje się wyłącznie opuszczaniem i podnoszeniem oraz rozkładaniem osprzętu do rozlewania.

Przykład (zależy od wyboru bloku sekwencyjnego):
• podnoszenie - opuszczanie osprzętu (operator);
• prędkość opuszczania dwa razy większa w porównaniu do przepływu oleju z ciągnika;
• otwieranie zaworu zasilającego do gnojowicy;
• uruchomienie rozdzielacza(y) gnojowicy;
• sterowanie automatycznym odwracaniem rozdzielacza;
• otwieranie i zamykanie zacisków hydraulicznych przeciw wyciekaniu w aplikatorach do łąk Solodisc;
• stały nacisk w zależności od deniwelacji;
• itd.

Technologia NIR

System do analizy gnojowicy w wozach asenizacyjnych JOSKIN

We współpracy z firmą John Deere, JOSKIN proponuje technologię wykonywania analizy w czasie rzeczywistym dzięki soczewce na podczerwień (z zastrzeżeniem dostępności w danym kraju). Pomiaru składu gnojowicy (azot całkowity (N), fosfor (P), potas (K), azot amonowy (NH4) i sucha masa) dokonuje się w czasie rzeczywistym przy nawożeniu. JOSKIN wprowadził ten system, podłączany przez ISOBUS, do swoich wozów z regulacją wydajności proporcjonalnej do prędkości jazdy (system DPA). Całość umożliwia systemowi DPA zintegrowanie wartości zadanej wyrażonej przykładowo w jednostkach azotu/ha, a nie w m³/ha, jak w klasycznym systemie DPA.