Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Dostępne wyposażenie

Gama maszyn transportowych - Silo-SPACE2

skrzynia modułowa


Przenośnik podłogowy hydrauliczny

Aby przenośniki podłogowe przyczep Silo-SPACE JOSKIN były solidne i mocne, są one standardowo zbudowane z 2 taśm łańcuchowych napędzanych przez 2 silniki hydrauliczne z przekładnią boczną. Ich listwy z zamkniętych profili są ułożone naprzemiennie, zapewniając jednolite rozłożenie obciążenia.

Łańcuchy

Łańcuchy zapewniają dużą wytrzymałość przy pracy. Dwa zestawy 4 prowadnic z ertalonu, umieszczone po obu stronach skrzyni, zapobiegają ocieraniu się przenośnika o podłogę skrzyni (cicho pracujący przenośnik).

Dwa silniki hydrauliczne (zabezpieczone pod przenośnikiem), zapewniające przesuw przenośnika podłogowego, mają dwa biegi - pierwszy umożliwia uruchomienie i stopniowe przyspieszanie przenośnika, a drugi zapewnia szybki i równomierny rozładunek skrzyni.

Górna osłona

System regulujący naprężenie łań-cuchów jest zabezpieczony górną osłoną o dużym otwarciu (podtrzy-mywaną dwoma gazowymi siłowni-kami) i ocynkowaną blachą dolną (zapobiegającą wpadaniu ciał obcych do zielonki). Praktyczne i wygodne wycięcia w osłonie pozwalają na szybkie wykrycie niedostatecznego na-prężenia jednego z łańcuchów.

Silentbloki

Przekładnia mechaniczna z przekładnią zębatą stożkową jest zabezpieczona przez 2 silentbloki przeciw skręceniom, absorbujące wstrząsy związane z uruchamianiem, przy wyładunku.

Wałki wyładowcze

Wałki wyładowcze zapewniają jednolity wyładunek. Mogą mieć one napęd hydrauliczny lub mechaniczny.

Czujnik elektromagnetyczny

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę wyposażenia, elektromagnetyczny czujnik wskazuje obroty górnego wałka wyładowczego (minimalnie 700 obr./min), umoż-liwiającego uruchomienie przenośnika podłogowego. Obracanie się dolnego wałka wyładowczego jest warunkiem obracania się górnego wałka, co uzasadnia usytuowanie czujnika. Takie zabezpieczenie, połączone z zabezpieczeniem drzwi tylnych, unie-możliwia rozładunek przy zamknię-tych drzwiach lub przy zatrzymanych wałkach wyładowczych.

Przednia klapa hydrauliczna

Klapa przednia hydrauliczna jest montowana w standardzie na wszystkich modelach z gamy JOSKIN Silo-SPACE i jest szczególnie przy-datna podczas pracy z silosokombaj-nem. Przednia ściana z perforowanej ocynkowanej blachy zapewnia maksymalną widoczność.

Drzwi

Drzwi boczne z otwieraniem szybkim są wyjątkowo praktyczne do prac konserwacyjnych i czyszczenia. Ten element wyposażenia jest montowany w standardzie razem z wałkami wyładowczymi. Wciągana drabinka ułatwia dostęp.

Oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne skrzyni (nastawne i dobrze osłonięte) również wchodzi w skład wyposażenia standardowego przyczep objętościowych marki JOSKIN.

Nadstawki

W opcji są również dostępne boczne nadstawki hydrauliczne, lewa lub prawa (wysokość 250 lub 400 mm) i nadstawka tylna ze stali (wysokość 200 mm).

Duo-Cover

JOSKIN proponuje nowy system, Duo-Cover, do przykrywania wszystkich przyczep objętościowych Silo-Space oraz przyczep uniwersalnych Drakkar. Stanowi on skuteczne zabezpieczenie przed gubieniem ładunku.