Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Dostępne wyposażenie

Wozy asenizacyjne - TETRAX2 - systemy pompowania


Próżniowa

Zalety

Stosunek wydajności do ceny
Małe zużycie (nie ma gnojowicy w pompie)
Niskie koszty obsługi
Uproszczona i łatwa obsługa

Wady

Ograniczone ciśnienie (max.1 bar)
Możliwość pompowania ograniczona do +/- 3,5 m (głębokość zbiornika magazynowego)

Zasada działania

Próżniowy system pompowania
System próżniowy wytwarza różnicę ciśnienia atmosferycznego w celu napełnienia lub opróżnienia zbiornika wozu. Wytworzenie próżni (podciśnienia) w zbiorniku umożliwia zasysanie gnojowicy. W fazie tłoczenia (nawożenie) jest odwrotnie - pompa wytwarza w zbiorniku ciśnienie, co umożliwia wypchnięcie gnojowicy.

_Tłoczenie
_Zasysanie/tłoczenie
_Obieg powietrza przy tłoczeniu
_Obieg powietrza przy ssaniu
_Do osprzętu tylnego

Jaką wydajność pompy wybrać?

Odpowiednia wydajność pompy jest konieczna do wytworzenia próżni przed rozpoczęciem napełniania zbiornika lub do utrzymania go pod ciśnieniem podczas rozlewania. Pompa musi potem "tylko" utrzymać ten stan.
Wybór pompy o zbyt wysokich parametrach wiąże się ze stratami siły napędu czy z ryzykiem przedwczesnego zużycia pompy. Poziom próżni jest identyczny bez względu na rodzaj wybranej pompy.
Po wybraniu wydajności, można jeszcze wybrać rodzaj smarowania i chłodzenia.

Zasilanie bezpośrednie z ciągnika czy multiplikator?

Wersja tysiąc obrotów jest na ogół korzystniejsza, ze względu na to, iż przy współdziałaniu z selektorem trybu pracy wału przekaźnikowego pozwala dostosować wydajność pompy do wymaganego natężenia przepływu rozlewu. Ponadto pompa, pracując na niższych obrotach, pozwala na oszczędność mocy silnika na rzecz trakcji sprzęgniętego pojazdu.

Zaczep bezpośredni

Multiplikator

Chłodzenie

Poza strumieniem powietrza przechodzącym przez pompę, większość pomp próżniowych ma korpus z użebrowaniem, co ma zapewnić chłodzenie przez przewodnictwo. Chłodzenie na wyższym poziomie możne zapewnić system "Ballast Port", stanowiący rozwiązanie w niskiej cenie.

System Ballast Port

System pozwala na chłodzenie pompy przez wprowadzenie chłodnego powietrza do jej korpusu i umożliwia prace przy 60% próżni. Występuje w pompie PNR 155.

Zasada napełniania

1. Wydajność pompy
2. Czas wytworzenia próżni
3. Utrzymanie próżni
4. Zasysanie
5. Czas napełniania

1. Pompa próżniowa
2. Wylot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli podciśnienia
6. Zawór zbiornika (przeciw przelaniu)
7. Podciśnienie powietrza
8. Zawór zasysania
9. Przewód do napełniania
10. Ciśnienie atmosferyczne
11. Gnojowica pod ciśnieniem atmosferycznym w zbiorniku stałym

Zasada nawożenia

1. Wydajność pompy
2. Czas wytworzenia ciśnienia w zbiorniku
3. Utrzymanie poziomu sprężania
4. Tłoczenie
5. Czas rozlewania

1. Pompa próżniowa
2. Wlot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli nadciśnienia
6. Zawór zbiornika (przeciw przelaniu)
7. Sprężone powietrze
8. Gnojowica pod ciśnieniem
9. Rozlewacz
10. Rozlewana gnojowica

Pompy próżniowe ZE smarowaniem

Łopatkowa

• System pompy z ruchomymi łopatkami
• Napęd wirnikiem
• Zawór uchylny sterujący strumieniem powietrza do zasysania i tłoczenia
• Wszystkie pompy dostarczone przez firmę JOSKIN mają smarowanie wymuszone (kropelkowe).

JOSKIN montuje głównie pompy próżniowe łopatkowe napędzane wirnikiem; wirnik ten kręci się zawsze w tym samym kierunku, a strumień powietrza jest kierowany przez zawór zasuwowy uchylny, aby wykonać pompowanie lub tłoczenie.

Wszystkie typowe pompy próżniowe wytwarzają podobną próżnię; tak więc należy się odnieść do wydajności przepływu powietrza pompy.

Pompy próżniowe łopatkowe proponowane przez firmę JOSKIN mają wydajność 4 - 15,5 tys. l/min. Najczęściej stosowane modele to: Battioni & Pagani MEC oraz JUROP PN i PNR.

Wszystkie pompy łopatkowe dostarczane przez firmę JOSKIN korzystają ze smarowania wymuszonego (kropelkowego), działającego zarówno podczas fazy zasysania jak i tłoczenia.

Vacuumoil

Olej JOSKIN Vacuumoil jest przeznaczony specjalnie do smarowania łopatek pompy. Pojemnik oleju jest dołączany do każdego wozu asenizacyjnego opuszczającego fabrykę.

MEC 4000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000 PN 106 PN 155 PN 130 PN 155 PNR 155
Liczba obrotów 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 1.000 D 540 M / 1.000 D / 1.000 M 1.000 M 1.000 M
Przepływ przy ciśnieniu atmosferycznym (l/min) 4.350 6.150 7.000 8.100 11.000 15.500 13.000 15.500 15.500
Przepływ powietrza przy 60% próżni (l/min) 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 13.850 11.400 13.850 13.850
Smarowanie automatyczne / / opcja opcja Standard Standard Standard Standard Standard
Zawór ciśnieniowy JOSKIN Ø 150 mm opcja opcja opcja opcja opcja Standard Standard Standard Standard
Filtr (I) 30 30 30 30 30 60 60 60 60
Ø przewodów (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100
Chłodzenie Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Strumień powietrza

Pompy próżniowe BEZ smarowania

Wirniki z krzywkami

• Model próżniowy o dużej wydajności
• Dwa wirniki z krzywkami typu przepływowego zamiast łopatek
• Podciśnienie w zbiorniku wytworzone przez obroty krzywek
• Brak smarowania, gdyż nie ma kontaktu między ruchomymi elementami
• Brak zużycia i emisji zanieczyszczeń

Powietrze

Pompy Jurop DL są modelami próżniowymi o dużej wydajności (17.600 - 25.000 l powietrza/min), stosowanymi np. wozach czyszczących.

Funkcjonują one z krzywkami typu "przepływowego" zamiast łopatek. Obroty wytwarzają podciśnienie wewnątrz zbiornika i umożliwiają zasysanie gnojowicy.

Brak kontaktu między ruchomymi częściami umożliwia pompie funkcjonowanie bez smarowania. Chłodzenie obywa się strumieniem powietrza.

Zalety tego typu pompy opierają się na jej dużej wydajności i niewielkich wymiarach. Poza tym pompa Jurop DL nie ulega zużyciu i nie zagrażają jej zanieczyszczenia.

Jest ona standardowo wyposażona w tłumik do zasysania i do tłoczenia.

Proponowane są trzy modele: Jurop DL 180 (17.600 l powietrza/min), Jurop DL 220 (21.600 l powietrza/min) i Jurop DL 250 (25.000 l powietrza/min).

JOSKIN wyposaża swoje pompy DL w system ostrzegający o przegrzaniu i w filtry, czego zaletą jest maksymalne zasysanie czystego powietrza, aby uniknąć ciał obcych.

DL 180 DL 220 DL 250
Liczba obrotów 1.000 M
Przepływ przy ciśnieniu atmosferycznym (l/min) 17.600 21.600 25.000
Przepływ powietrza przy 60% próżni (l/min) 10.900 10.550 16.383
Smarowanie automatyczne brak zastosowania
Zawór ciśnieniowy Ø 150 mm Standard
Filtr (I) 60
Ø przewodów (mm) 100
Chłodzenie Strumień powietrza
Wyposażenie do pompy próżniowej

Dobrze zabezpieczona pompa

Pompa jest zabezpieczona przed uderzeniem hydraulicznym (przedostaniem się gnojowicy do pompy), dzięki połączeniu zaworu przeciw przelewaniu z filtrem samoczyszczącym. Układ sprężania obejmuje również dwa zawory bezpieczeństwa: jeden na pompie, a drugi na zbiorniku. Pompa, jako główne urządzenie wozu, zasługuje na takie zabezpieczenia.

Zawór ciśnieniowy zbiornika

Wszystkie wozy asenizacyjne JOSKIN z pompą próżniową są wyposażone w zabezpieczenie ciśnieniowe zbiornika.

Zabezpieczenie kulowe (zawór przeciw przelewaniu)

W oparciu o system pływakowy, zabezpieczenie kulowe uniemożliwia gnojowicy dostanie się do przewodu przepływu powietrza. Kiedy zbiornik jest napełniony, kula zamyka przewód.

Filtr samoczyszczący

Filtr czyszczący (30 - 60 l, zależnie od wydajności pompy) służy jako dodatkowe zabezpieczenie między zbiornikiem i pompą. Przewód wewnętrzny jest tak skonstruowany, że filtr opróżnia się automatycznie po usunięciu powietrza.

Ecopump

Ekologiczny i ekonomiczny system, który umożliwia odzyskiwanie zużytego oleju wyrzucanego przez pompę i zmniejszenie hałasu przez nią wytwarzanego, a także zasysa powietrze u góry zbiornika, aby nie wciągać pyłu, co pozwala przedłużyć okres eksploatacji pompy.

Eko-filtr

Dostępny z pojemnością 30 i 60 l, eco-filtr jest połączeniem systemu Ecopump i filtra, przy czym zachowane są zalety obu z nich. Pozwala on zaoszczędzić dużo miejsca.

Zawór ciśnieniowy Ø 150 mm

Zawór ciśnieniowy o dużej pojemności (Ø 150 mm), który pozwala szybko usunąć powietrze i uniknąć przegrzania pompy. Daje on też możliwość regulacji przepływu przy rozlewaniu, poprzez oddziaływanie na poziom ciśnienia w zbiorniku.

Przełączanie kierunku pracy pompy

Wozy asenizacyjne wyposażone w pompę próżniową mają mechaniczny system przełączania. Sterowanie hydrauliczne jest dostępne zależnie od modelu. Jest to opcja konieczna, jeśli dysponuje się urządzeniem do pompowania, takim jak ramię, wysięgnik, itp. Zmiany można wtedy dokonać nie wysiadając z ciągnika, aby przygotować się do pompowania i nawożenia.

Licznik pneumatyczny

Pneumatyczny licznik, zamontowany obok filtra czyszczącego, rejestruje liczbę rozładunków zbiornika za pomocą membrany, która dodaje każde podciśnienie powstałe w zbiorniku.

Mieszanie gnojowicy w zbiorniku

Mieszadło hydrauliczne

Mieszadło hydrauliczne działa jak mikser. Może być ono używane w czasie transportu, a także podczas rozlewania czy tłoczenia. Silnik hydrauliczny zapędza łopatki 60 mm przy średnicy roboczej 480 mm na osi opartej na łożysku z ertalonu na całej długości.

Mieszadło pneumatyczne

Urządzenie jest używane wyłącznie przy tłoczeniu i polega na wtłaczaniu powietrza przewodem na dnie zbiornika. Ma on otwory na całej długości, przy czym każdy otwór jest zabezpieczony przed gnojowicą.

Pompa przepływowa - ślimakowa

1 - Rotor
2 - Gumowy stator

Zalety

• Szybsze napełnianie / opróżnianie (zależnie od wydajności pompy)
• Możliwość pompowanie gęściejszej gnojowicy niż pompą próżniową.
• Dostosowanie do długich węży (do pompowania lub do osprzętu rozlewającego)
• Możliwość pompowania na głębokości ponad 3,5 m
• Standardowe wyposażenie umożliwiające mieszanie i przepompowywanie między zbiornikami
• Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre rozprowadzanie na dużej szerokości roboczej

Uwagi ogólne

System ślimakowy wykorzystuje mechaniczny ruch wirnika w kształcie śruby, w celu napełnienia i opróżnienia zbiornika. Obroty śruby wewnątrz statora powodują powstawanie kolejnych szczelnych komór, które przemieszczają się wzdłuż osi zasysania / tłoczenia, co daje efekt pompowania i tłoczenia.

Zaletą pomp ślimakowych jest zasysanie cieczy tylko do momentu, gdy dojdzie do ich wysokości (a nie jak w modelach próżniowych, do najwyższego punktu zbiornika). Następnie tłoczą ją do zbiornika lub osprzętu rozlewającego. Po czym możliwe staje się zasysanie i tłoczenie gęstej gnojowicy długimi przewodami ssawnymi. Zatem zbiorniki do magazynowania gnojowicy, o głębokości 3,5 m, można opróżniać w niezbyt długim czasie. Zawór 3-drożny zapewnia, poza funkcjami napełniania i opróżniania, także mieszanie w obiegu zamkniętym i przepompowywanie między zbiornikami stałymi.

Wszystkie pompy ślimakowe w pojazdach JOSKIN są zamontowane w sposób ergonomiczny, w dolnej części maszyny, aby zapewnić łatwy dostęp i konserwację. Zawsze są one zanurzone w przepompowywanej cieczy, więc ryzyko kawitacji jest znacznie ograniczone.

_Tłoczenie
_Zasysanie/tłoczenie
_Obieg powietrza przy tłoczeniu
_Obieg powietrza przy ssaniu
_Do osprzętu tylnego

Typ pompy
WANGEN W110 W120 W130 W140
Obroty pompy 600 obr./min
Obroty wału przekaźnikowego 540 obr./min
1000 obr./min w opcji
Wydajność zasysania 3.000 l/min 4.000 l/min 5.000 l/min 6.700 l/min
Ø zasysania 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm

← Montaż pod zbiornikiem (Delta2) / Montaż na zbiorniku (Modulo2, Volumetra i Cobra) →

Zawór 3-drożny

Zawór 3-drożny zapewnia, poza funkcjami napełniania i opróżniania, także mieszanie w obiegu zamkniętym i przepompowywanie między zbiornikami stałymi.

Odpowiednia lokalizacja pomy

Volumetra

Pojazdy typu VOLUMETRA mają specjalną konstrukcję, dostosowaną do pomp ślimakowych.

• Pompa zamontowana pod zbiornikiem
• Zbierak kamieni montowany w standardzie
• Dostępna opcja zbieraka kamieni 200 l
• Rozdrabniacz Simple-Cut w opcji
• Dostępny osprzęt do pompowania: JUMBO boczne, JUMBO lewe / prawe i ramię przegubowe

Komora buforowa

MODULO2 (do 18.000 l)

• Pojemnik z przodu służący jednocześnie jako mały zbierak kamieni i mocowanie ramienia JUMBO lewego / prawego z króćcami 8" do mocowania zaworów 8" lub 6".
• Dostępne oprzyrządowanie do pompowania : JUMBO lewe/prawe

Cobra

• Komora buforowa wbudowana w zbiornik.
• Zewnętrzny boczny zbierak kamieni 200 l
• Rozdrabniacz Simple-Cut w opcji
• Dostępny osprzęt do pompowania: JUMBO lewe / prawe i ramię przegubowe

Pompa przepływowa - krzywkowa

Zalety

• Szybsze napełnianie / opróżnianie (zależnie od wydajności pompy)
• Możliwość pompowanie gęściejszej gnojowicy niż pompą próżniową.
• Dostosowanie do długich węży (do pompowania lub do osprzętu rozlewającego)
• Możliwość pompowania na głębokości ponad 3,5 m
• Wyposażenie standardowe umożliwiające mieszanie
• Idealnie liniowy przepływ
• Ciśnienie wyjściowe powyżej 1 bara, co gwarantuje dobre rozprowadzanie na dużej szerokości roboczej

Uwagi ogólne

System krzywkowy wykorzystuje mechaniczny ruch dwóch wirników z krzywkami. Obrotowy ruch krzywek wytwarza próżnię od strony zasysania zależnie od kierunku obrotów, co umożliwia wciąganie gnojowicy do korpusu pompy. Następnie gnojowica jest popychana krzywkami, płynie wzdłuż ścianki rotora i ulega tłoczeniu.

Te pompy mają niewielkie rozmiary przy stosunkowo dużej wydajności. Przy czym zasada zasysania gwarantuje im maksymalną stabilność i niemal eliminuje wszelkie drgania. Ponadto wszystkie są standardowo wyposażone w system automatycznego wyłączania i w uszczelki.

_Tłoczenie
_Zasysanie/tłoczenie
_Obieg powietrza przy tłoczeniu
_Obieg powietrza przy ssaniu
_Do osprzętu tylnego

Atuty

Pompy krzywkowe VOGELSANG, proponowane przez firmę JOSKIN, są również wyposażone w krzywki HiFlo® gwarantujące idealnie linowy przepływ. Nie podlegają one drganiom i przedłużają okres eksploatacji napędów i sprzęgieł. Ich geometria ogranicza kawitację, umożliwiając większą prędkość obrotową, co skutkuje większym przepływem przy takim samym rozmiarze pompy. Zawirowania przy wejściu są znacznie mniejsze, podobnie jak zużycie krzywek.

Krzywki obrotowe
Vogelsang VX186-260 VX186-368QD
Obroty pompy 600 obr./min 600 obr./min
obroty wału przekaźnikowego 1.000 obr./min 1.000 obr./min
Wydajność zasysania 6.036 l 8.544 l
Börger FL1036 EL1550
Obroty pompy 600 obr./min 600 obr./min
obroty wału przekaźnikowego 1.000 obr./min 1.000 obr./min
Wydajność zasysania 6.000 l 9.000 l

Dynamiczne wtryskiwanie

Specyfika pompy Vogelsang

Pompy Vogelsang są wyposażone w wydajny system dynamicznego wtrysku umożliwiający wtryskiwanie ciał obcych bezpośrednio do korpusu pompy, dzięki czemu nie uderzają one o krzywki. Przy czym wewnętrzna szczelność pompy jest jeszcze lepsza.

Radialne nakrywki

Specyfika pompy Börger

We wszystkich pompach Börger, proponowanych przez firmę JOSKIN, przewidziano serwisowanie typu MIP (ang. Maintenance In Place) umożliwiające natychmiastową konserwację i wymianę wszystkich części, które mają kontakt z cieczą. Te czynności można wykonać dzięki tarczy z zamykaniem szybkim, która pozwala łatwo dostać się do pompy nie demontując węży ani napędu. Zapewnia to duży komfort naprawy i konserwacji. Ponadto Joskin daje do tych pomp zestaw radialnych nakrywek zabezpieczających, zalecanych przez producenta, firmę Börger.

Odpowiednia lokalizacja pomy

Pompa zamontowana centralnie (Volumetra)

W wozie Volumetra pompa jest umieszczona wewnątrz dyszla. Dostęp do niej jest zapewniony od tyłu dyszla, w celu ułatwienia konserwacji.

Montaż pompy z boku (Quadra, X-Trem, Euroliner, Q-Bigliner)

• Komora buforowa
• Pompa i rozdrabniacz z lewej strony
• Jumbo lewe / prawe i ramię przegubowe z prawej strony

W takim przypadku boczne położenie pompy ułatwia konserwację, gdyż jest do niej bezpośredni dostęp.