Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Dostępne wyposażenie

Wozy asenizacyjne - VOLUMETRA - obsługa i kontrola


Kierowanie za pomocą automatu

W celu zapewnienia łatwej obsługi rosnącej liczby funkcji hydraulicznych, występujących w nowoczesnych maszynach rolniczych, oraz ochrony sprzętu i pastwisk, niezbędny jest system automatycznej obsługi.

A. Obsługa elektroniczna: Automat
Automat, w standardzie do całej gamy, obsługuje poszczególne funkcje elektrohydrauliczne zgodnie z sekwencją zaprogramowaną zależnie od wybranego osprzętu. Wielofunkcyjna skrzynka sterowania Touch-Control stanowi ergonomiczne i wydajne rozwiązanie do obsługi większej liczby funkcji hydraulicznych występujących w osprzęcie rozlewającym. Ten dotykowy ekran jest zainstalowany w kabinie ciągnika.

Sekwencje nawożenia różnią się zależnie od osprzętu i z tego powodu wszystkie są zapisywane w pamięci kalkulatora. Wystarczy wybrać osprzęt podłączony do pojazdu, co umożliwi łatwą obsługę i wymianę osprzętu.

W trybie automatycznym przycisk START włącza zapisaną sekwencję: otwieranie zaworu zasilającego, uruchomienie rozdzielacza, opuszczenie osprzętu na podłoże itd.

Tryb obsługi ręcznej jest również dostępny, aby można było ingerować w działanie niektórych funkcji w czasie danej sekwencji.

Elektrozawory

Zależnie od aplikatora i wybranego bloku sekwencyjnego, należy liczyć kilka funkcji hydraulicznych. Jeżeli rozdzielacz jest sterowany za pomocą skrzynki elektrohydraulicznej, potrzebny jest blok wlotowy o dużym przepływie, aby zapewnić maksymalną wydajność silnika hydraulicznego i uniknąć strat ciśnienia oraz przegrzania.

Sterowniki elektrohydrauliczne

Maszyny wyposażone w elektrozawory umieszczone na jednolitej podstawie są zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi ocynkowaną skrzynką. Ta hydrauliczna centrala rozdzielcza zawiera blok wlotowy o wydajności 60 l/min lub 120 l/min. Większość funkcji hydraulicznych w pojazdach są to funkcje wymagające małej wydajności, ale istotne jest, aby znać również funkcje o dużej wydajności. Duża wydajność jest potrzebna głównie do silników hydraulicznych, takich jak napełniacz turbo, rozdzielacz(e), itd. Do funkcji wymagających dużej wydajności są dwie możliwości: sterowanie elektrohydrauliczne o dużej wydajności i dewiator natężenia przepływu.

Wielofunkcyjna skrzynka sterowania stanowi najbardziej ergonomiczne i najbardziej wydajne rozwiązanie do obsługi rosnącej liczby funkcji hydraulicznych występujących we współczesnych maszynach rolniczych. Dzięki tej instalacji, możliwe jest zasilanie 2 - 14 funkcji hydraulicznych za pomocą jednego hydraulicznego rozdzielacza ciągnika, poprzez elektrozawory. Elektrozawory te są sterowane za pomocą jednego pulpitu sterowania w kabinie ciągnika - wielofunkcyjnej elektrohydraulicznej skrzynki sterowania.

ISOBUS

Interfejs skrzynki sterowania JOSKIN, podobnie jak interfejs automatu, można zastąpić terminalem ISOBUS, uprzednio zainstalowanym w kabinie ciągnika. Jeżeli jest inaczej, to istnieje możliwość dostarczenia terminalu JOSKIN.
Jako zasadę przyjęto umożliwienie różnym ciągnikom skomunikowania z różnym osprzętem (i odwrotnie) za pomocą standardowego języka. Ta międzynarodowa norma jest coraz bardziej powszechna i umożliwia szybkie i łatwe połączenie ("plug and play") między różnymi markami.
Funkcja AUX-N pozwala połączyć dowolną funkcję systemu ISOBUS z Joystickiem dostosowanym do AUX-N. Poza ułatwieniem nawigowania, funkcja AUX-N pozwala wybrać sposób, w jaki funkcje są połączone z Joystickiem.

Dodatkowe aplikacje

variable rate-control - Umożliwia obsługę kart aplikacyjnych w formacie Shape. Możliwe jest dawkowanie w 5 różnych wartościach, które są zadane za pomocą kart wartości teoretycznych. Aplikacja jest dostosowana indywidualnie do lokalizacji, według zaleceń.

Track-Leader Top - Wykonuje automatyczne naprowadzanie za pomocą funkcji TRACK-LEADER. Poza aplikacją, system składa się z komputera dodatkowego naprowadzania i odbiornika GPS. Automatyczne naprowadzanie odciąża operatora, zwiększa efektywność na danej powierzchni i zmniejsza zużycie paliwa.

Track-Leader - Umożliwia poprowadzenie równoległych linii przy różnym trybie jazdy. Kierunek i natężenie przekierowanego przepływu wyświetlają się na ekranie. Ponadto system zapisuje powierzchnię roboczą i zapamiętuje trasę przejazdów oraz granice pola.

Section-Control - Zapewnia automatyczne włączanie i wyłączanie maszyn oraz automatyczną zmianę szerokości częściowej. Kiedy dana sekcja przekracza częściowo lub w całości powierzchnię już nawiezioną, to zostaje wyłączona.

Dostępne terminale

ISO CONTROL TOUCH 800
• Ekran 10,4''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo

ISO CONTROL TOUCH 1200
• Ekran 12,1''
• Ekran dotykowy
• Okno multigraficzne
• Wejście do wideo

Akcesoria w opcji

Drukarka

GPS

Joystick Isobus

Określanie trybu obsługi zależnie od potrzeb

Funkcje Oprzyrządowanie Przepływomierz Stosowana obsługa
Oś pojedyncza Pojedyncze / / Bezpośrednio z ciągnika
Liczne / /
Oś podwójna Liczne tak / + blok sekwencyjny
+
+ ()
Liczne tak tak + ()
System do miejsc podmokłych

Wszystkie aplikatory doglebowe (TERRASOC, TERRADISC, TERRAFLEX/2 i TERRAFLEX/3) i aplikatory do łąk (MULTI-ACTION i SOLODISC), sterowane blokiem sekwencyjnym, mają, w standardzie lub w opcji - zależnie od modelu, system pozwalający na podnoszenie aplikatora w miejscach podmokłych. Urządzenie składa się z zaworu pozwalającego na podniesienie oprzyrządowania tylnego w czasie przejazdu z terenu suchego na podmokły, bez przerywania pracy zaworu zasilającego i rozdzielacza.

Easymatic Easymatic+ Polymatic Instamatic
TERRADISC - - - -
TERRASOC standard opcja opcja opcja
TERRAFLEX standard opcja opcja opcja
MULTI-ACTION - standard opcja opcja
SOLODISC - - standard opcja
PENDITWIST opcja opcja - -
PENDISLIDE opcja opcja - -
Section Pilot

Zastosowanie sterownika IsoBus można rozszerzyć o «Section Control» do automatycznego kierowania otwieraniem i zamykaniem poszczególnych sekcji aplikatora lub rampy do gnojowicy połączonej z wozem asenizacyjnym.

Zewnętrzna antena GPS odbiera sygnał położenia zależnie od standardu Section Control, a aplikacja IsoBus porównuje je z pozycjami zarejestrowanymi wcześniej i zamyka dopływ do sekcji nad strefą, która już została nawieziona.

Bloki sekwencyjne

System automatycznego kierowania funkcjami hydraulicznymi aplikatora jest absolutnie konieczny, ze względu na optymalne użytkowanie oprzyrządowania do rozlewania, łatwość pracy, ochronę środowiska, trawy i sprzętu.

Obsługuje on funkcje hydrauliczne kierujące pracą osprzętu rozlewającego. Dzięki automatycznej sekwencji tych funkcji operator zajmuje się wyłącznie opuszczaniem i podnoszeniem oraz rozkładaniem osprzętu do rozlewania.

Przykład (zależy od wyboru bloku sekwencyjnego):
• podnoszenie - opuszczanie osprzętu (operator);
• prędkość opuszczania dwa razy większa w porównaniu do przepływu oleju z ciągnika;
• otwieranie zaworu zasilającego do gnojowicy;
• uruchomienie rozdzielacza(y) gnojowicy;
• sterowanie automatycznym odwracaniem rozdzielacza;
• otwieranie i zamykanie zacisków hydraulicznych przeciw wyciekaniu w aplikatorach do łąk Solodisc;
• stały nacisk w zależności od deniwelacji;
• itd.

Przepływomierz elektroniczny

Dokładne dawkowanie jest niezbędne do precyzyjnego nawożenia!
W tym celu JOSKIN opracował elektroniczny przepływomierz (Ø 150 lub 200 mm) zapewniający właściwy przepływ w każdej chwili. Bez względu na szybkość jazdy, rozlew jest równomierny dzięki systemowi przepływu proporcjonalnego do prędkości jazdy (DPA).
Przepływomierz nieustannie mierzy przepływ aplikowanej gnojowicy, natomiast czujniki umieszczone przy kołach wozu mierzą prędkość jazdy.
Po odczytaniu danych, komputer automatycznie reguluje przepływ gnojowicy w zależności od prędkości jazdy, za pomocą elektrycznego zaworu. Urządzenie wymaga terminalu ISO.

Technologia NIR

System do analizy gnojowicy w wozach asenizacyjnych JOSKIN

We współpracy z firmą John Deere, JOSKIN proponuje technologię wykonywania analizy w czasie rzeczywistym dzięki soczewce na podczerwień (z zastrzeżeniem dostępności w danym kraju). Pomiaru składu gnojowicy (azot całkowity (N), fosfor (P), potas (K), azot amonowy (NH4) i sucha masa) dokonuje się w czasie rzeczywistym przy nawożeniu. JOSKIN wprowadził ten system, podłączany przez ISOBUS, do swoich wozów z regulacją wydajności proporcjonalnej do prędkości jazdy (system DPA). Całość umożliwia systemowi DPA zintegrowanie wartości zadanej wyrażonej przykładowo w jednostkach azotu/ha, a nie w m³/ha, jak w klasycznym systemie DPA.