Silo-Space 2 Nowa generacja przyczep objętościowych marki JOSKIN - Dostępne wkrótce

2017-11-13 11:28:19

AktualnościKomunikaty prasowe
Belgijski producent przyczep transportowych i wozów asenizacyjnych całkowicie, i z powodzeniem, zmodyfikował swoją serię Silo-SPACE i po raz pierwszy pokaże nowy model, Silo-SPACE 2, na targach Agritechnica.

Nowa przyczepa ma samonośną ramę, która zastąpiła podwójną ramę z poprzedniego modelu. Układ jezdny i dyszel są zatem przymocowane bezpośrednio do skrzyni ładunkowej.

Poza obniżeniem ramy, taka budowa pozwala zmniejszyć masę i zwiększyć wysokość skrzyni ładunkowej o 200 mm. W konsekwencji możliwy jest przewóz ładunków o większej objętości.

Obecnie łatwiej będzie zdemontować skrzynię maszyny do wysyłki w kontenerze morskim na takie rynki, jak Ameryka Południowa czy Północna, Nowa Zelandia i Australia.

Dzięki stożkowej budowie skrzyni, nadal jest ona z tyłu szersza o 4 cm.

Inżynierowie firmy JOSKIN całkowicie na nowo zaprojektowali również przednią ściankę nowej przyczepy Silo-SPACE 2. Teraz jest ona nachylona pod kątem 22° w stosunku do ciągnika, poprzednie nachylenie wynosiło 10° . W efekcie dostępna jest większa ładowność. Przednia ścianka składa się do wnętrza skrzyni, aby usprawniać wyładunek. Jest ona poza tym o 160 mm niższa od podstawowej skrzyni.

Podczas wyładunku, w pewnym momencie, można ją hydraulicznie złożyć do tyłu (do wnętrza skrzyni) i w ten sposób popchnąć zgromadzony materiał do wyładunku.

Obecnie burta przednia jest perforowana i polakierowana, a nie ocynkowana. Poza jednolitym wyglądem, jedna z zalet polega na tym, że reflektory pracy już nie oślepiają operatora.

Wszystkie modele Silo-SPACE 2 będą standardowo wyposażone w zawieszenie hydrauliczne.

Hydrauliczne układy jezdne JOSKIN, składające się z dwóch obwodów hydraulicznych - po jednym z każdej strony, zapewniają większą stabilność.

Zawieszenie hydrauliczne pozostaje jednak sztywne z uwagi na nieściśliwy olej. W efekcie maszyna nie podskakuje, tak jak jest to możliwe przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym. Podkreśla ono również efekt wahadła między pierwszą i drugą osią.

Polega to na tym, że przednia oś unosi się o 12,5 cm, a tylna opada. Przy zawieszeniu resorowanym lub pneumatycznym efekt ten występuje później, co wymaga większej mocy.

Dyszel ma zawieszenie resorowane, ale wersja hydrauliczna jest dostępna w opcji. Jest on lekko nachylony i zintegrowany z ramą pod skrzynią. W konsekwencji sprzęg z ciągnikiem jest jeszcze bardziej zwarty, ale zachowuje pełną zwrotność.

Przenośnik podłogowy dzieli się na dwie podłużne części i jest napędzany przez WOM. Ponadto rozładunek odbywa się o 25% szybciej (20 m/min) niż w poprzednim modelu Silo-SPACE.