Finalizacja subskrypcji

Aby potwierdzić swoją subskrypcję, wpisz sześciocyfrowy kod, który właśnie wysłaliśmy Ci pocztą elektroniczną.
Kod
X Finalizacja subskrypcji

Używanie cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Ochrona danych

Ochrona danych na stronie intranetowej firmy JOSKIN

Wszystkie działania podejmowane w internecie przez firmę JOSKIN są zgodne z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Firma JOSKIN podejmuje konieczne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulowaniem i nieautoryzowanym dostępem do nich. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób firma JOSKIN obchodzi się z danymi zebranymi od osób odwiedzających jej strony internetowe.


Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszystkie dane służące do określenia tożsamości osoby fizycznej, takie jak nazwisko, adres mailowy lub adres pocztowy. Dane osobowe są rejestrowane tylko w przypadku, gdy użytkownik poda je dobrowolnie podczas tworzenia konta na stronie sklepu firmy JOSKIN np. wypełniając formularz rejestracji lub gdy zamawia abonament na biuletyn informacyjny. Użytkownik sam decyduje, które dane chce podać. Jeśli nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich danych firmie JOSKIN, nie będzie miał dostępu do niektórych treści na tej stronie. Osoby, które zamówiły abonament na biuletyn informacyjny w każdej chwili mogą z tego zrezygnować. W przypadku gdy dane osobowe użytkownika ulegną zmianie (kod pocztowy, adres mailowy, adres pocztowy, itp.), użytkownik może poinformować o tym firmę JOSKIN drogą mailową pisząc pod adresem: info@joskin.com w celu ich poprawy lub uaktualnienia. Dane zbierane przez firmę JOSKIN są wykorzystywane do celów statystycznych.


Wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych

Firma JOSKIN wykorzystuje dane osobowe jedynie w celach technicznych związanych z obsługą strony internetowej, udostępnianiem określonych informacji oraz do innych kontaktów z użytkownikami. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim ani używane w innych celach. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasady poufności i wyłącznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Informacje zbierane automatycznie

Kiedy użytkownik loguje się na stronę internetową firmy JOSKIN, automatycznie zbierane są pewne informacje (np. użyta przeglądarka internetowa, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie, odwiedzone strony). Informacje służą do poprawienia treści, funkcjonalności i uatrakcyjnienia strony internetowej firmy JOSKIN. Dane zebrane w czasie odwiedzin strony internetowej są zbierane i zapisywane na serwerze firmy JOSKIN SA w celach marketingowych i do ulepszenia strony. Jest więc możliwe założenie, na podstawie tych danych, profili użytkowych pod pseudonimem. Zebrane dane nie służą identyfikacji użytkowników strony internetowej firmy JOSKIN i nie są one łączone z innymi ewentualnie znanymi danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. W razie konieczności firma JOSKIN SA może ewentualnie przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli mieści się to w granicach prawa i / lub tylko w przypadku gdy osoby trzecie będą przetwarzać te dane w imieniu firmy JOSKIN. Korzystając ze strony internetowej firmy JOSKIN, użytkownik akceptuje przetwarzanie przez spółkę JOSKIN SA zebranych danych dotyczących jego osoby w celach i w sposób opisany powyżej.


Używanie cookies

W tym celu mogą zostać użyte pliki cookies. Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę internetową, pozwalające na rozpoznanie komputera (języka, kraju) w czasie kolejnej wizyty. Dzięki temu poruszanie się po stronie internetowej staje się wygodniejsze, przyjemniejsze i bardziej skuteczne. Cookies nie zawierają danych osobowych, aby zapewnić ochronę prywatności. Użytkownik może zablokować używanie plików cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Użytkownik musi mieć świadomość, że prawdopodobnie ograniczy mu to korzystanie z możliwości, jakie daje strona internetowa. Więcej informacji nt. cookies na stronie: www.allaboutcookies.org


Geolokalizacja

W niektórych przypadkach strona firmy JOSKIN wykorzystuje adres IP użytkownika do określenia jego położenia. Ma to na celu proponowanie mu produktów odpowiednich do danej lokalizacji. Żadna z tych informacji nie zostaje zarejestrowana.


Bezpieczeństwo

Dane użytkowników są przechowywane na nośniku elektronicznym, przez naszego dostawcę usług hostingowych, firmę OVH, która stosuje odpowiednie środki w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności danych.


Newsletter

Gdy użytkownik zapisuje się na nasz Newsletter, strona internetowa JOSKIN rejestruje kod iso kraju i kod języka, w którym łączy się on z naszą stroną, aby móc zaoferować  treści właściwe dla danego obszaru geograficznego.


Wtyczki portali społecznościowych

YouTube

Niektóre zakładki strony firmy JOSKIN wykorzystują YouTube API do wyświetlania liczby użytkowników naszego kanału YouTube. Korzystając ze strony internetowej JOSKIN, użytkownik akceptuje Politykę ochrony danych osobowych usługi YouTube API, warunki korzystania z YouTube API.
Użytkownik wyraża ponadto zgodę na politykę prywatności firmy Google, której częścią jest YouTube.


Facebook

Poprzez wcześniej wspomnianą wtyczkę przeglądarki internetowej, przeglądarka łączy się z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki wysyłana jest bezpośrednio z portalu Facebook do przeglądarki użytkownika i integrowana z wyświetlaną stroną internetową. W związku z tym firma JOSKIN nie ma żadnego wpływu na zakres danych zbieranych przez Facebook za pomocą wtyczki i może informować użytkownika tylko w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy. Poprzez podłączenie do wtyczki, portal Facebook informowany jest o tym, że użytkownik odwiedził jedną ze stron internetowych firmy JOSKIN. Jeśli użytkownik jest zalogowany do portalu Facebook, portal ten może zapisać tę wizytę. Jeśli użytkownik współdziała z wtyczką, np. klikając na przycisk "Lubię" lub wpisując komentarz, informacja o tym jest wysyłana bezpośrednio przez jego przeglądarkę na portal Facebook, gdzie jest zapisywana. Nawet w przypadku gdy użytkownik nie posiada konta Facebook, możliwe jest określenie i zapisanie jego adresu IP na portalu Facebook. Więcej informacji o celu i zakresie danych przetwarzanych przez portal Facebook i o prawach użytkownika oraz opcjach ustawień dotyczących ochrony prywatności użytkownik znajdzie na portalu Facebook: www.facebook.com/policy.php. Użytkownik, który posiada konto Facebook, a nie chce, aby portal Facebook gromadził jego dane za pośrednictwem stron internetowych firmy JOSKIN, powinien wylogować się z portalu Facebook przed wejściem na strony internetowe firmy JOSKIN. Możliwe jest również zablokowanie wtyczki społecznościowej portalu Facebook za pomocą rozszerzenia przeglądarki, np. "Facebook Blocker".


Google Analytics

Niektóre strony firmy JOSKIN używają Google Analytics, narzędzia internetowego do analizy firmy Google Inc. "Google". Google Analytics używa cookies, zapisujących wejścia na stronę (w tym adres IP użytkownika, który ponownie staję się anonimowy dzięki metodzie anomymizelp, aby nie było możliwe ustalenie jakiegokolwiek związku między użytkownikiem a danym połączeniem). Informacje stworzone przez cookies są wysyłane do Google w USA gdzie są przetwarzane. Google używa tych informacji do analizy liczby odwiedzin strony, w celu utworzenia raportów o aktywności strony dla jej właścicieli i dostarczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Jeśli to konieczne, firma Google może przekazać te informacje stronie trzeciej, jeśli prawodawstwo tego wymaga lub jeśli strona trzecia została upełnomocniona przez Google do przetwarzania tych danych. W żadnym wypadku Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi, które posiada na jego temat. Korzystając ze stron internetowych firmy JOSKIN, użytkownik upoważnia firmę Google do przetwarzania zgromadzonych danych w sposób opisany powyżej i w celu wcześniej opisanym. W każdym momencie może uniemożliwić firmie Google Analytics gromadzenie swoich danych instalując odpowiednie rozszerzenie w swojej przeglądarce: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Cookies sesyjne

Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które są przechowywane tylko do końca trwania sesji (wyłączenia przez użytkownika przeglądarki internetowej). Strona internetowa firmy JOSKIN stosuje cookies sesyjne w celu zarejestrowania języka i kraju użytkownika (wybranego wcześniej w czasie logowania się na niektóre strony) oraz częstotliwości odwiedzin strony, w szczególności sposobu, w jaki użytkownik porusza się po stronie. Pozwala to na poznanie zainteresowań użytkowników i ulepszenie strony. Informacje zapisane w cookies są anonimowe, zawierają liczbę odwiedzających stronę, strony, które były odwiedzone i miejsce, od którego rozpoczęła się sesja. Poznając sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, można ulepszyć ją, aby była łatwiejsza w dostępie i użytkowaniu. Gromadzone dane nie informują o aktywności użytkownika na innych stronach internetowych niż strony firmy JOSKIN.


Akceptacja cookies firmy JOSKIN

Korzystanie ze strony internetowej JOSKIN wymaga dorozumianej akceptacji użytkownika na instalowanie plików cookies ze strony internetowej firmy JOSKIN w jego komputerze. Zgoda formalna wymagana jest tylko w krajach, których prawo tego wymaga. Oświadczenie o akceptacji generuje plik cookies, zapisujący zgodę użytkownika i kraj pochodzenia w sposób umożliwiający zachowanie danych na przyszłe logowania na stronę internetową firmy JOSKIN.


Możliwość kontaktu

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, zgromadzonych przez firmę JOSKIN, do usunięcia lub zablokowania danych, na których udostępnienie nie wyraził zgody i do poprawienia błędnych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych, gromadzonych przez firmę JOSKIN, prosimy o kontakt z działem ochrony danych, pocztą lub mailem:
JOSKIN SA
Service de la protection des données
Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
Belgia
info@joskin.com

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na prośbę użytkownika, informujemy pisemnie o tym czy i jakie dane dotyczące jego osoby zostały zapisane na stronie internetowej firmy JOSKIN.


Zmiany

W przypadku gdy aktualne przepisy dotyczące ochrony danych zostaną zmienione, zmiany te zostaną podane na stronie internetowej firmy JOSKIN i w innych odpowiednich miejscach.