Uw inschrijving voltooien

Om uw inschrijving te valideren, dient u de 6-cijferige code in te voeren die wij u zojuist per e-mail hebben toegezonden.
Code
X Uw inschrijving voltooien

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door op deze website te blijven navigeren, aanvaart u dit gebruik. Om er meer te weten over de cookies raadpleeg onze privacyverklaring.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming op de JOSKIN website

Alle activiteiten op het Internet uitgevoerd door JOSKIN zijn in overeenstemming met de juridische voorschriften en de toepasbare wetgeving over gegevensbescherming en -beveiliging. JOSKIN neemt de nodige maatregelen en voorzorgsmaatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, behandeling en niet-geautoriseerde toegang. Hieronder verklaart JOSKIN hoe de informatie verzameld tijdens het bezoek van zijn website verwerkt wordt.


Verzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens zijn alle informatie over de identiteit van een persoon zoals zijn naam, e-mail adres of postadres. De gegevens worden slechts opgeslagen als ze uit eigen wil ter beschikking gesteld worden door de gebruiker zelf, als hij een account op de JOSKIN Shop creëert, b.v. d.m.v. het registratieformulier, of als hij zich op een nieuwsbrief abonneert. De gebruiker kan zelf beslissen welke informatie hij doorgeeft. Als hij beslist om geen enkele informatie ter beschikking van JOSKIN te stellen, zal hij echter geen toegang krijgen tot sommige inhouden van de website. Degenen die op een communicatiedienst geabonneerd zijn, kunnen op ieder moment hun abonnementen opzeggen op de betrokken website. Indien de persoonsgegevens van een gebruiker veranderen (postcode, e-mail adres, postadres, enz.), kan hij contact met het JOSKIN NV bedrijf opnemen per e-mail naar info@joskin.com om de gegevens te corrigeren of te updaten. JOSKIN verzamelt gegevens voor statistische doeleinden.


Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

JOSKIN gebruikt alleen de persoonlijke gegevens voor het technische beheer van zijn website, om toegang te geven aan bijzondere informatie en om communicatie met de gebruikers te verzekeren. De persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden noch gebruikt voor andere doeleinden. Deze gegevens worden vertrouwelijk en slechts in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming behandeld.


Automatisch verzamelde informatie

Als een gebruiker de JOSKIN website bezoekt, worden algemene informatie automatisch verzameld (bv.: de gebruikte Internet browser, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd gebracht op de website, de geraadpleegde pagina's). De informatie wordt gebruikt om de attractiviteit, inhoud en functionaliteit te verbeteren. De gegevens ingewonnen tijdens het bezoek worden verzameld en opgeslagen op een server ten gunste van het JOSKIN NV bedrijf voor marketing en optimalisering doeleinden. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om gebruikersprofielen onder een pseudoniem te creëren. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor een persoonlijke identificatie van de bezoeker van de JOSKIN website en worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens eventueel bekend over de pseudoniemdrager. Indien nodig kan JOSKIN NV eventueel deze informatie aan derden doorgeven als het voorgeschreven door de wet wordt en/of alleen als derden deze gegevens namens de JOSKIN groep zouden moeten behandelen. Door de JOSKIN website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de behandeling door JOSKIN NV van de gegevens verzameld over hem op de bovengenoemde wijze en voor de bovenvermelde doeleinden.


Gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor dit doeleinde. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal opgeslagen worden in het cachegeheugen van de Internet browser van de websitebezoeker en die het mogelijk maken om zijn computer (taal, land) te herkennen bij een later bezoek. Daardoor wordt het surfen op de website makkelijker, aangenamer en meer doeltreffend. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens zodat privacy beschermd blijft. De gebruiker kan de installatie van cookies uitsluiten door de parameters in de software van zijn browser te veranderen. Hij zal echter moeten beseffen dat hij in dit geval alle functionaliteit van de website waarschijnlijk niet volledig zal kunnen gebruiken. Meer informatie over cookies op: www.allaboutcookies.org


Locatiefunctie

Sommige pagina’s van de JOSKIN website gebruiken uw IP-adres om uw geografische positie te bepalen en zo u producten aan te bieden in verband uw ligging. Deze informatie wordt niet opgeslagen.


Veiligheid

De gegevens van de gebruikers worden opgeslagen op een elektronische drager door OVH, onze dienstverlener voor data hosting, die redelijke beschermende maatregelen aanbiedt inzake veiligheid en integriteit van de gegevens.


Newsletter

Wanneer u zich abonneert op onze Nieuwsbrief, registreert de JOSKIN website de iso-code van het land en de taalcode van de verbinding met onze website om u relevante inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw geografische gebied.


Plug-ins van sociale netwerken

YouTube

Sommige pagina's van de JOSKIN website gebruiken de YouTube API om het aantal abonnees op ons YouTube-kanaal weer te geven. Door de JOSKIN website te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met het gegevensbeschermingsbeleid van de YouTube Api service en de YouTube API gebruiksvoorwaarden.
De gebruiker aanvaardt ook het privacybeleid van Google, waarvan YouTube deel uitmaakt.


Facebook

Door de integratie van de bovenvermelde plug-in verbindt de browser zich met de Facebook servers. De inhoud van deze plug-in wordt rechtstreeks gestuurd van Facebook naar de browser van de gebruiker en ingevoegd op de webpagina die op het scherm toont. Daarom heeft JOSKIN geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt m.b.v. deze plug-in en kan de gebruiker alleen informeren binnen de grenzen van zijn kennissen. Door de plug-in te integreren, wordt Facebook geïnformeerd dat de gebruiker een bepaalde pagina van de JOSKIN website heeft bezocht. Als de gebruiker op Facebook ingelogd is, kan Facebook dit bezoek op zijn account vermelden. Als de gebruiker met de plug-in in interactie treedt, bijvoorbeeld door op de "Like" knop te drukken, wordt deze informatie rechtstreeks door zijn browser aan Facebook gestuurd waar ze opgeslagen wordt. Zelfs indien de gebruiker geen Facebook account heeft kan Facebook zijn IP adres bepalen en opslaan. Voor meer informatie over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling door Facebook alsook over de rechten van de gebruiker en de behorende opties om de parameters aan te passen, zal de gebruiker naar de Facebook informatie verwijzen: www.facebook.com/policy.php. De gebruiker die een Facebook account heeft maar wenst niet dat Facebook gegevens vanaf de JOSKIN website verzamelt en verbindt met de gegevens van zijn account, moet zich uitloggen van Facebook alvorens de JOSKIN website te bezoeken. Het is ook mogelijk om de Facebook sociale plug-in te blokkeren d.m.v. uitbreidingen van de browser, bijvoorbeeld met "Facebook Blocker".


Google Analytics

Sommige pagina's van de JOSKIN website gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies die het websitegebruik opslaan (met inbegrip van de IP adres van de gebruiker, echter anoniem gemaakt door de anomymizeIp() methode zodat geen enkele relatie vastgelegd kan worden tussen de gebruiker en een bepaalde connectie). De informatie gegenereerd door deze cookies wordt naar Google gestuurd in de Verenigde Staten, waar ze opgeslagen wordt. Google gebruikt deze informatie om het websitegebruik te analyseren met het doel om rapporten over de websiteactiviteiten voor zijn eigenaars samen te stellen en verdere diensten gerelateerd met het website- en internetgebruik te verrichten. Indien nodig kan Google ook deze informatie aan derden sturen indien dit wettelijk voorgeschreven is of als derden door Google aangesteld werden om deze gegevens te behandelen. In geen enkel geval kan Google de IP adres van de gebruiker met andere gegevens in zijn bezit verbinden. Door de JOSKIN website te gebruiken, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat Google de gegevens verwerkt die verzameld werden op de tevoren beschreven wijze en voor het bovenvermelde doeleinde. Hij kan echter de toekomstige verzameling van gegevens door Google Analytics te weigeren door een aangepaste uitbreiding op zijn browser te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Sessie-cookies

Sessie-cookies zijn cookies die enkel bestaan tot de einde van de sessie (wanneer de gebruiker zijn browser afsluit). De JOSKIN website gebruikt sessie-cookies om de taal en het land van de gebruiker op te slaan (van tevoren gekozen bij de toegang tot sommige pagina's) en om het publiek van de website te analyseren, o.a. de manier waarop de bezoeker op de website surft. Daardoor kunnen de interesses van de gebruikers gekend worden om de website beter te maken. De informatie verzameld in deze cookies is anoniem en bevat het aantal bezoekers die de website hebben gebruikt, welke pagina's ze bezocht hebben en vanaf welke pagina ze op de website terechtgekomen zijn. Door de manier te begrijpen waarop de bezoekers op de website surfen, kan deze makkelijker te bereiken en te gebruiken gemaakt worden. De verzamelde gegevens volgen de activiteiten van de gebruikers op andere websites dan de JOSKIN website niet.


Aanvaarding van de JOSKIN cookies

Het gebruik van de JOSKIN website impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de installatie van de JOSKIN website cookies op zijn computer. De uitdrukkelijke aanvaarding wordt alleen gevraagd in de landen waar het wettelijk verreist is. Deze aanvaarding genereert een cookie die het akkoord van de gebruiker alsook zijn taal en land van herkomst opslaan zodat deze gegevens bewaard worden voor een later bezoek op de JOSKIN website.


Mogelijkheid van contact

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de gebruiker het recht om informatie over zijn persoonlijke gegevens opgeslagen door JOSKIN te krijgen, om de niet-toegestane gegevens te laten verwijderen of blokkeren en om de incorrecte gegevens te laten corrigeren. Voor alle vragen of suggesties inzake bescherming van de gegevens opgeslagen bij JOSKIN, neem contact op met de afdeling gegevensbescherming by post or e-mail:
JOSKIN SA
Afdeling gegevensbescherming
Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
België
info@joskin.com

Op aanvraag zal de gebruiker schriftelijk en overeenkomstig de wetgeving van toepassing op de hoogte gebracht worden als en welke gegevens op hem werden opgeslagen door het JOSKIN NV bedrijf als gevolg van zijn bezoek op de JOSKIN website.


Wijzigingsbericht

Indien de regelgeving inzake gegevensbescherming gewijzigd wordt, zullen deze wijzigingen op de JOSKIN website en in andere geschikte plaatsen vermeld worden.