Uw inschrijving voltooien

Om uw inschrijving te valideren, dient u de 6-cijferige code in te voeren die wij u zojuist per e-mail hebben toegezonden.
Code
X Uw inschrijving voltooien

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door op deze website te blijven navigeren, aanvaart u dit gebruik. Om er meer te weten over de cookies raadpleeg onze privacyverklaring.

Juridische informatieSamensteller van de JOSKIN website

Etn. Joskin NV
Rue de Wergifosse 39
B-4630 Soumagne
België
Tel.: +32 (0)4 377 35 45
Fax: +32 (0)4 377 10 15
E-mail: info@joskin.com
Web: www.joskin.com
Btw-identificatienummer: BE 0424.864.156
Juridische vorm: naamloze vennootschap ingeschreven onder de nr. 0424864156
Gemachtigde vertegenwoordigers: Victor Joskin, Didier Joskin


Gebruiksvoorwaarden en juridische vermeldingen

Door de JOSKIN website te gebruiken, verklaart de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden van het Internet aanbod geboden door JOSKIN NV te aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten met betrekking tot de gebruikte teksten, afbeeldingen, animaties, logos, filmpjes, geluiden, grafieken en hun terbeschikkingstelling op de JOSKIN internetpagina's zijn voor de JOSKIN Groep voorbehouden. Ze zijn per copyright en auteursrechten beschermd en kunnen niet gebruikt, gekopieerd, gewijzigd of verspreid worden door derden voor commerciële doeleinden. Tenzij anders vermeld door de JOSKIN Groep zijn de logos, nummerplaten, merknamen, schriften en emblemen beschermd en kunnen niet zonder speciale schriftelijke toestemming van de JOSKIN Groep gebruikt worden, hetzij voor publicitaire doeleinden of voor de openbaarmaking van de hier gegeven informatie.


Verantwoordelijkheid

De internetpagina's van de JOSKIN Groep werden opgesteld met uiterste zorg. De JOSKIN Groep wijst iedere aansprakelijkheid af qua nauwkeurigheid en juistheid van de informatie gegeven op de internetpagina's. De JOSKIN Groep staat in geen geval garant voor de schades veroorzaakt door het directe of indirecte gebruik van zijn internetpagina's, voor zover ze niet het gevolg zijn van een grove nalatigheid van de JOSKIN groep.


Links naar andere websites

De internetpagina's van de JOSKIN Groep kunnen sommige links naar andere verstrekkers vermelden voor het comfort van de gebruikers. Deze links kunnen niet beschouwd worden als een aanbeveling of toestemming van de bedoelde pagina's, noch van de informatie en werken die ter uwe beschikking gesteld worden op dezelfde pagina's. Het gebruik van deze links is aan de enige verantwoordelijkheid van de gebruiker gebonden. De JOSKIN Groep neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina's. Geen contractuele of andere relatie tussen de JOSKIN Groep en de gebruiker resulteert uit het gebruik van de pagina's van de JOSKIN website. De JOSKIN Groep behoudt zich het recht voor om de inhoud en het formaat van zijn internetpagina's op ieder moment te wijzigen en hun werking op te schorten.


Persoonlijke gegevens

Als de persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd worden op de JOSKIN website is de gebruiker vrij om ze te vermelden of niet. Deze gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en zullen slechts verwerkt worden in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer details over het gebruik van de gegevens, zie de link "Mededeling over de gegevensbescherming".


Geschillen

Alle aanspraken op een recht of processen met betrekking tot deze website of zijn gebruik zijn onderworpen aan de Belgische wetten.