Finalizacja subskrypcji

Aby potwierdzić swoją subskrypcję, wpisz sześciocyfrowy kod, który właśnie wysłaliśmy Ci pocztą elektroniczną.
Kod
X Finalizacja subskrypcji

Używanie cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Informacja prawnaWydawca strony internetowej JOSKIN

Firma JOSKIN SA
Rue de Wergifosse 39
B-4630 SOUMAGNE
Belgia
Tel. +32 (0)4 377 35 45
Fax: +32 (0)4 377 10 15
E-mail : info@joskin.com
www.joskin.com

Numer VAT BE 0424.864.156
Forma prawna: spółka akcyjna zarejestrowana pod nr 0424864156
Przedstawiciele prawni: Victor Joskin, Didier Joskin


Warunki użytkowania i przepisy prawne

Korzystając ze strony internetowej firmy JOSKIN użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania oferty internetowej firmy JOSKIN SA.


Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tekstów, zdjęć, logo, plików wideo, dźwiękowych oraz graficznych używanych i udostępnionych na stronie internetowej firmy JOSKIN są zastrzeżone przez Grupę JOSKIN. Są one chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności, i nie mogą być używane, kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane przez osoby trzecie w celach komercyjnych. Jeżeli Grupa JOSKIN nie postanowi inaczej, logo, numery tablic rejestracyjnych, nazwy marek, teksty i symbole są zastrzeżone i nie mogą być używane bez specjalnego pisemnego zezwolenia Grupy JOSKIN, zarówno w celach reklamowych jak i do publicznego rozpowszechniania udostępnionych informacji.


Odpowiedzialność cywilna

Strony internetowe Grupy JOSKIN zostały opracowane z dużą starannością. Grupa JOSKIN nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność informacji zamieszczonych na jej stronach internetowych. Grupa JOSKIN nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania bezpośredniego lub pośredniego jej stron internetowych, chyba że byłyby one spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony Grupy JOSKIN.


Odnośniki do innych stron internetowych

Dla wygody użytkowników strony internetowe Grupy JOSKIN mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Odnośniki te nie mogą być traktowane jako rekomendacja lub aprobata tych stron ani informacji i rozwiązań udostępnionych przez te strony. Użytkownik korzysta z odnośników na własną odpowiedzialność. Grupa JOSKIN nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych Grupy JOSKIN nie skutkuje zawarciem umowy lub innego porozumienia między Grupą JOSKIN a użytkownikiem. Grupa JOSKIN zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian, w dowolnym momencie, na swoich stronach internetowych w zakresie ich treści i formatu oraz do zawieszenia ich działalności.


Dane osobowe

Jeśli wymagane jest od użytkownika podanie danych osobowych na stronie internetowej to użytkownik udostępnia je dobrowolnie. Dane osobowe będą traktowane z zachowaniem zasady poufności i będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w odnośniku "Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych".


Spory

Wszelkie roszczenia do jakiegokolwiek prawa lub postępowania wszczęte w sprawie strony internetowej lub jej użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem belgijskim.


Dane dotyczące firmy Joskin Polska


STRATEGIA PODATKOWA SPÓŁKI JOSKIN POLSKA Sp. z o.o

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. za rok podatkowy zakonczony 31 wrzesnia 2021 roku (pdf)
Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. za rok podatkowy zakonczony 30 wrzesnia 2022 roku (pdf)