Weide-eg uitgerust met een strooier

2017-08-08

ActualiteitPers info
Het wordt aangeraden om uw velden in het voorjaar en kort na het einde van het weiden met een weidebeluchter te onderhouden.

Het gebruik van een JOSKIN eg leidt tot:

• een goede grondverluchting alsook een verlaagde nitrificatie ten nadele van een verzuring;
• een goede indringing van regenwater en lucht;
• een mechanische verwijdering van mos en bepaalde soorten onkruid;
• goede mestverdeling om de ontbinding ervan te vergemakkelijken en hun bemestingswaarde te verhogen.

Bovendien kan de weidebeluchter uitgerust worden met een elektrische of pneumatische zaaimachine.

1. De elektrische schijfstrooier verdeelt de zaden d.m.v. een draaiende schijf die zich rechtstreeks onder de zaadbak bevindt.
2. De pneumatische zaaimachine verdeelt de zaden in een luchtuitstroom, d.m.v. een gegroefde as. De zaden worden via leidingen naar spreidplaten gestuurd die zich voor de flexibele tanden bevinden.


http://www.joskin.com/?page=elevage&user_lang=fr