Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Dostępne wyposażenie

Wozy asenizacyjne - ALPINA2 - systemy pompowania


Próżniowa

Zalety

Stosunek wydajności do ceny
Małe zużycie (nie ma gnojowicy w pompie)
Niskie koszty obsługi
Uproszczona i łatwa obsługa

Wady

Ograniczone ciśnienie (max.1 bar)
Możliwość pompowania ograniczona do +/- 3,5 m (głębokość zbiornika magazynowego)

Zasada działania

Próżniowy system pompowania
System próżniowy wytwarza różnicę ciśnienia atmosferycznego w celu napełnienia lub opróżnienia zbiornika wozu. Wytworzenie próżni (podciśnienia) w zbiorniku umożliwia zasysanie gnojowicy. W fazie tłoczenia (nawożenie) jest odwrotnie - pompa wytwarza w zbiorniku ciśnienie, co umożliwia wypchnięcie gnojowicy.

_Tłoczenie
_Zasysanie/tłoczenie
_Obieg powietrza przy tłoczeniu
_Obieg powietrza przy ssaniu
_Do osprzętu tylnego

Jaką wydajność pompy wybrać?

Odpowiednia wydajność pompy jest konieczna do wytworzenia próżni przed rozpoczęciem napełniania zbiornika lub do utrzymania go pod ciśnieniem podczas rozlewania. Pompa musi potem "tylko" utrzymać ten stan.
Wybór pompy o zbyt wysokich parametrach wiąże się ze stratami siły napędu czy z ryzykiem przedwczesnego zużycia pompy. Poziom próżni jest identyczny bez względu na rodzaj wybranej pompy.
Po wybraniu wydajności, można jeszcze wybrać rodzaj smarowania i chłodzenia.

Zasilanie bezpośrednie z ciągnika czy multiplikator?

Wersja tysiąc obrotów jest na ogół korzystniejsza, ze względu na to, iż przy współdziałaniu z selektorem trybu pracy wału przekaźnikowego pozwala dostosować wydajność pompy do wymaganego natężenia przepływu rozlewu. Ponadto pompa, pracując na niższych obrotach, pozwala na oszczędność mocy silnika na rzecz trakcji sprzęgniętego pojazdu.

Zaczep bezpośredni

Multiplikator

Chłodzenie

Poza strumieniem powietrza przechodzącym przez pompę, większość pomp próżniowych ma korpus z użebrowaniem, co ma zapewnić chłodzenie przez przewodnictwo. Chłodzenie na wyższym poziomie możne zapewnić system "Ballast Port", stanowiący rozwiązanie w niskiej cenie.

System Ballast Port

System pozwala na chłodzenie pompy przez wprowadzenie chłodnego powietrza do jej korpusu i umożliwia prace przy 60% próżni. Występuje w pompie PNR 155.

Zasada napełniania

1. Wydajność pompy
2. Czas wytworzenia próżni
3. Utrzymanie próżni
4. Zasysanie
5. Czas napełniania

1. Pompa próżniowa
2. Wylot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli podciśnienia
6. Zawór zbiornika (przeciw przelaniu)
7. Podciśnienie powietrza
8. Zawór zasysania
9. Przewód do napełniania
10. Ciśnienie atmosferyczne
11. Gnojowica pod ciśnieniem atmosferycznym w zbiorniku stałym

Zasada nawożenia

1. Wydajność pompy
2. Czas wytworzenia ciśnienia w zbiorniku
3. Utrzymanie poziomu sprężania
4. Tłoczenie
5. Czas rozlewania

1. Pompa próżniowa
2. Wlot pompy
3. Zawór ciśnieniowy
4. Filtr czyszczący - syfon
5. Manometr kontroli nadciśnienia
6. Zawór zbiornika (przeciw przelaniu)
7. Sprężone powietrze
8. Gnojowica pod ciśnieniem
9. Rozlewacz
10. Rozlewana gnojowica

Pompy próżniowe ZE smarowaniem

Łopatkowa

• System pompy z ruchomymi łopatkami
• Napęd wirnikiem
• Zawór uchylny sterujący strumieniem powietrza do zasysania i tłoczenia
• Wszystkie pompy dostarczone przez firmę JOSKIN mają smarowanie wymuszone (kropelkowe).

JOSKIN montuje głównie pompy próżniowe łopatkowe napędzane wirnikiem; wirnik ten kręci się zawsze w tym samym kierunku, a strumień powietrza jest kierowany przez zawór zasuwowy uchylny, aby wykonać pompowanie lub tłoczenie.

Wszystkie typowe pompy próżniowe wytwarzają podobną próżnię; tak więc należy się odnieść do wydajności przepływu powietrza pompy.

Pompy próżniowe łopatkowe proponowane przez firmę JOSKIN mają wydajność 4 - 15,5 tys. l/min. Najczęściej stosowane modele to: Battioni & Pagani MEC oraz JUROP PN i PNR.

Wszystkie pompy łopatkowe dostarczane przez firmę JOSKIN korzystają ze smarowania wymuszonego (kropelkowego), działającego zarówno podczas fazy zasysania jak i tłoczenia.

Vacuumoil

Olej JOSKIN Vacuumoil jest przeznaczony specjalnie do smarowania łopatek pompy. Pojemnik oleju jest dołączany do każdego wozu asenizacyjnego opuszczającego fabrykę.

MEC 4000 MEC 5000 MEC 6500 MEC 8000 PN 106 PN 155 PN 130 PN 155 PNR 155
Liczba obrotów 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 540 M / 1.000 D 1.000 D 540 M / 1.000 D / 1.000 M 1.000 M 1.000 M
Przepływ przy ciśnieniu atmosferycznym (l/min) 4.350 6.150 7.000 8.100 11.000 15.500 13.000 15.500 15.500
Przepływ powietrza przy 60% próżni (l/min) 4.000 5.000 6.500 8.000 10.000 13.850 11.400 13.850 13.850
Smarowanie automatyczne / / opcja opcja Standard Standard Standard Standard Standard
Zawór ciśnieniowy JOSKIN Ø 150 mm opcja opcja opcja opcja opcja Standard Standard Standard Standard
Filtr (I) 30 30 30 30 30 60 60 60 60
Ø przewodów (mm) 60 60 80 80 80 100 100 100 100
Chłodzenie Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Konwencjonalne Strumień powietrza

Pompy próżniowe BEZ smarowania

Wirniki z krzywkami

• Model próżniowy o dużej wydajności
• Dwa wirniki z krzywkami typu przepływowego zamiast łopatek
• Podciśnienie w zbiorniku wytworzone przez obroty krzywek
• Brak smarowania, gdyż nie ma kontaktu między ruchomymi elementami
• Brak zużycia i emisji zanieczyszczeń

Powietrze

Pompy Jurop DL są modelami próżniowymi o dużej wydajności (17.600 - 25.000 l powietrza/min), stosowanymi np. wozach czyszczących.

Funkcjonują one z krzywkami typu "przepływowego" zamiast łopatek. Obroty wytwarzają podciśnienie wewnątrz zbiornika i umożliwiają zasysanie gnojowicy.

Brak kontaktu między ruchomymi częściami umożliwia pompie funkcjonowanie bez smarowania. Chłodzenie obywa się strumieniem powietrza.

Zalety tego typu pompy opierają się na jej dużej wydajności i niewielkich wymiarach. Poza tym pompa Jurop DL nie ulega zużyciu i nie zagrażają jej zanieczyszczenia.

Jest ona standardowo wyposażona w tłumik do zasysania i do tłoczenia.

Proponowane są trzy modele: Jurop DL 180 (17.600 l powietrza/min), Jurop DL 220 (21.600 l powietrza/min) i Jurop DL 250 (25.000 l powietrza/min).

JOSKIN wyposaża swoje pompy DL w system ostrzegający o przegrzaniu i w filtry, czego zaletą jest maksymalne zasysanie czystego powietrza, aby uniknąć ciał obcych.

DL 180 DL 220 DL 250
Liczba obrotów 1.000 M
Przepływ przy ciśnieniu atmosferycznym (l/min) 17.600 21.600 25.000
Przepływ powietrza przy 60% próżni (l/min) 10.900 10.550 16.383
Smarowanie automatyczne brak zastosowania
Zawór ciśnieniowy Ø 150 mm Standard
Filtr (I) 60
Ø przewodów (mm) 100
Chłodzenie Strumień powietrza
Wyposażenie do pompy próżniowej

Dobrze zabezpieczona pompa

Pompa jest zabezpieczona przed uderzeniem hydraulicznym (przedostaniem się gnojowicy do pompy), dzięki połączeniu zaworu przeciw przelewaniu z filtrem samoczyszczącym. Układ sprężania obejmuje również dwa zawory bezpieczeństwa: jeden na pompie, a drugi na zbiorniku. Pompa, jako główne urządzenie wozu, zasługuje na takie zabezpieczenia.

Zawór ciśnieniowy zbiornika

Wszystkie wozy asenizacyjne JOSKIN z pompą próżniową są wyposażone w zabezpieczenie ciśnieniowe zbiornika.

Zabezpieczenie kulowe (zawór przeciw przelewaniu)

W oparciu o system pływakowy, zabezpieczenie kulowe uniemożliwia gnojowicy dostanie się do przewodu przepływu powietrza. Kiedy zbiornik jest napełniony, kula zamyka przewód.

Filtr samoczyszczący

Filtr czyszczący (30 - 60 l, zależnie od wydajności pompy) służy jako dodatkowe zabezpieczenie między zbiornikiem i pompą. Przewód wewnętrzny jest tak skonstruowany, że filtr opróżnia się automatycznie po usunięciu powietrza.

Ecopump

Ekologiczny i ekonomiczny system, który umożliwia odzyskiwanie zużytego oleju wyrzucanego przez pompę i zmniejszenie hałasu przez nią wytwarzanego, a także zasysa powietrze u góry zbiornika, aby nie wciągać pyłu, co pozwala przedłużyć okres eksploatacji pompy.

Eko-filtr

Dostępny z pojemnością 30 i 60 l, eco-filtr jest połączeniem systemu Ecopump i filtra, przy czym zachowane są zalety obu z nich. Pozwala on zaoszczędzić dużo miejsca.

Zawór ciśnieniowy Ø 150 mm

Zawór ciśnieniowy o dużej pojemności (Ø 150 mm), który pozwala szybko usunąć powietrze i uniknąć przegrzania pompy. Daje on też możliwość regulacji przepływu przy rozlewaniu, poprzez oddziaływanie na poziom ciśnienia w zbiorniku.

Przełączanie kierunku pracy pompy

Wozy asenizacyjne wyposażone w pompę próżniową mają mechaniczny system przełączania. Sterowanie hydrauliczne jest dostępne zależnie od modelu. Jest to opcja konieczna, jeśli dysponuje się urządzeniem do pompowania, takim jak ramię, wysięgnik, itp. Zmiany można wtedy dokonać nie wysiadając z ciągnika, aby przygotować się do pompowania i nawożenia.

Licznik pneumatyczny

Pneumatyczny licznik, zamontowany obok filtra czyszczącego, rejestruje liczbę rozładunków zbiornika za pomocą membrany, która dodaje każde podciśnienie powstałe w zbiorniku.

Mieszanie gnojowicy w zbiorniku

Mieszadło hydrauliczne

Mieszadło hydrauliczne działa jak mikser. Może być ono używane w czasie transportu, a także podczas rozlewania czy tłoczenia. Silnik hydrauliczny zapędza łopatki 60 mm przy średnicy roboczej 480 mm na osi opartej na łożysku z ertalonu na całej długości.

Mieszadło pneumatyczne

Urządzenie jest używane wyłącznie przy tłoczeniu i polega na wtłaczaniu powietrza przewodem na dnie zbiornika. Ma on otwory na całej długości, przy czym każdy otwór jest zabezpieczony przed gnojowicą.

System Garda/Julia

Poziome ustawienie działka rozlewniczego, za pomocą hydraulicznego siłownika (w opcji)

Zalety

• Opróżnianie za pomocą działka umożliwia rozlewanie w terenie o dużym nachyleniu, przy czym pojazd pozostaje na stabilnym podłożu.
• Możliwość wykonywania prac nawadniających

System GARDA/JULIA, z napędem w 100% mechanicznym, opiera się na połączeniu pompy odśrodkowej Garda lub Julia z pompą próżniową (odpowiednio Battioni & Pagani lub Jurop). Przełącznik pozwala wybrać typ pompy. Całość jest standardowo dostarczana z działkiem rozlewającym o dużej wydajności, przy czym możliwe jest zasilanie osprzętu do nawożenia lub systemu zaczepianego bezpośrednio do ciągnika.

_Tłoczenie
_Zasysanie/tłoczenie
_Obieg powietrza przy tłoczeniu
_Obieg powietrza przy ssaniu

Uwagi ogólne

Pompy GARDA/JULIA dają możliwość użytkowania w regionach górskich i w trudno dostępnym terenie.

Specyfika modelu Garda

Montaż GARDApolega na połączeniu dwóch pomp:
• pompa próżniowa MEC jest używana do napełniania zbiornika i opróżniania go przy tradycyjnym rozlewaniu;
• pompa odśrodkowa GARDA pompuje gnojowicę do działka pod ciśnieniem osiągającym 6 barów.

Urządzenie ma również szerokie zastosowanie do prac nawadniających.

Rozlewanie działkiem

Rozlewanie działkiem zapobiega powstawaniu śladów przejazdu na uprawianej ziemi i pozwala dosięgnąć z drogi zboczy wzniesień nawet ponad żywopłotem.

Mieszanie przepływowe z powrotem do zbiornika przez 3-drożny zawór hydrauliczny

Mieszanie w obiegu zamkniętym

Przy stosunkowo gęstej gnojowicy bardzo przydatna jest możliwość mieszania w obiegu zamkniętym, przez wprawienie gnojowicy w ruch - dostępna w opcji do każdego układu GARDA.

Specyfika modelu Julia

Montaż JULIA polega na połączeniu dwóch pomp:
• pompy próżniowej, do wyboru PN(R) lub DL;
• pompy odśrodkowej Julia 5.000, 7.000 lub 8.000 l/min.

To połączenie umożliwia, dzięki zaworom trójdrożnym, stosowanie osprzętu o większej szerokości lub systemu zaczepianego bezpośrednio do ciągnika.