Finalizacja subskrypcji

Aby potwierdzić swoją subskrypcję, wpisz sześciocyfrowy kod, który właśnie wysłaliśmy Ci pocztą elektroniczną.
Kod
X Finalizacja subskrypcji

Używanie cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować jej użytkowanie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.
Przewodnik

Przewodnik
Spulchniarki do łąk

Produkcja wysokojakościowej paszy musi spełniać wiele kryteriów, gdyż pasza powinna łączyć w sobie wysoką wartość pokarmową, dobrą smakowitość i odpowiednią dla danego stada przyswajalność, jednocześnie spełniając wymagania w zakresie wydajności. Znalezienie takiej równowagi jest efektem specjalistycznej wiedzy. Wymaga ona wdrożenia odpowiednich praktyk rolnych, ale także reagowania na działanie wielu czynników zewnętrznych powodujących pogorszenie składu runi.

Mając świadomość panujących warunków, a także konsekwencji finansowych, jakie może spowodować degradacja łąk, JOSKIN opracował pełną ofertę sprzętu umożliwiającego ich pielęgnację i renowację, aby zapewnić rolnikom produkcję dobrej jakościowo paszy w wystarczającej ilości.

Wybór wyposażenia nigdy nie jest łatwy. Ten informator ma więc na celu pomóc odbiorcy w doborze sprzętu, który najlepiej zaspokoi jego potrzeby, zależnie od typu uprawianych użytków zielonych i uszkodzeń, jakie na nich występują.

Jakie czynniki powodują degradację łąki?

Stan flory jest głównym wskaźnikiem stanu łąki. Idealnie jest, gdy okrywa roślinna jest jednolita, a jej stały skład w przybliżeniu wygląda następująco:

 • 70% wartościowych traw zapewniających gęstą i wydajną ruń;
 • 10 - 20% roślin motylkowych poprawiających jakość paszy;
 • minimum 10% innych roślin nadających paszy lepszą smakowitość.

Jednakże wiele czynników może zagrozić utrzymaniu takiej równowagi i doprowadzić do degradacji użytku zielonego:

 • Łajniaki
 • Mech
 • Kretowiska
 • Zbyt zwarta gleba
 • Występowanie wojłoku zeschniętych roślin, chwastów, skorupy glebowej itp.
 • Szkody wyrządzone przez dziki
 • Luki w darni
 • Miejsca porośnięte niedojadami

Aby zapobiec zakłóceniu równowagi należy działać szybko i w odpowiedni sposób. Warto więc zrozumieć, jak działa brona, aby można było ustalić, jaki model będzie się najlepiej nadawał do danej pracy.

Jak działa brona?

Dużym atutem bron marki JOSKIN jest ich możliwość skutecznego działania w różnych warunkach, jakie można napotkać. Wszystkie nasze modele są z założenia wielozadaniowe, a jednocześnie każdy jest wyspecjalizowany do określonych prac, co sprawia, że ma on możliwość działania z większą precyzją i lepszego usuwania danego typu uszkodzeń użytków zielonych, zależnie od ich liczby i częstotliwości występowania.

Działanie każdej z naszych spulchniarek wynika z połączenia 5 czynników:

Użycie odpowiednich elementów roboczych

1Użycie odpowiednich elementów roboczych

Każdy element roboczy wyposażenia spulchniarki dobrano zależnie od zakresu jego działania, tak by spełniał wymogi dotyczące sprężystości lub intensywności pracy.

Trafne połączenie różnych elementów roboczych

2Trafne połączenie różnych elementów roboczych

Każdy rząd elementów roboczych, wykonując swoje zadanie, uzupełnia efekt pracy poprzedniego rzędu. Poszukuje się zatem jak najlepszej kombinacji i liczby elementów roboczych w każdym rzędzie, aby osiągnąć pożądany efekt. Ogólne działanie spulchniarki polega więc na następowaniu po sobie i uzupełnianiu się pracy kolejnych rzędów elementów roboczych.

Optymalne odstępy między rzędami

3Optymalne odstępy między rzędami

Odstęp między poszczególnymi rzędami został tak określony, aby elementy robocze jednego rzędu w pełni wykonały swoje zadanie przed przejściem następnego. Rozstaw zmienia się więc w zależności od typu elementów i zamierzonego efektu ich pracy.

Idealna waga

4Idealna waga

Każda spulchniarka ma masę dostosowaną do wykonywanej pracy, tak by zapewnić jej doskonałą stabilność w danych warunkach. Dzięki zastosowaniu specjalnej stali maszyna jest lżejsza, przy jednoczesnym zwiększeniu jej wytrzymałości. Optymalna waga ma, między innymi, korzystny wpływ na zgodność z ciągnikami o najmniejszej mocy.

Możliwości regulacji

5Możliwości regulacji

Aby dostosować się do specyfiki każdego użytku zielonego i zwiększyć zakres działania każdego rzędu elementów roboczych, spulchniarki JOSKIN mają regulacje różnego typu, pozwalające ustawić ich wysokość roboczą zależnie planowanej pracy. Opcjonalnie można wykorzystać system VARIFLEX do hydraulicznej regulacji intensywności pracy całości zębów bez konieczności opuszczania ciągnika.

Jak wybrać odpowiednią spulchniarkę?

Wybierając model spulchniarki, wskazane jest, aby dobrze sprecyzować potrzeby. Najlepszym sposobem, aby to zrobić jest określenie działań korygujących, jakie należy wykonać na łące, aby przywrócić jej równowagę ilościowo-jakościową. Mając na celu ułatwienie wyboru klientom, JOSKIN opracował informator, który umożliwia łatwe porównanie warunków panujących w danym gospodarstwie ze specyfiką poszczególnych produktów z oferty spulchniarek firmy JOSKIN. Za pomocą zaledwie 10 kliknięć to narzędzie pozwala wyszukać najbardziej odpowiednią spulchniarkę!

Bronowanie
 • Łajniaki występujące na wypasanych łąkach stanowią element użyźniający, który może podnieść ich wydajność. Krowy mleczne wykorzystują tylko niewielką część składników pokarmowych, z tego co spożywają i duża ich część pozostaje na łące, przyczyniając się do powstawania obszarów o dużej koncentracji związków mineralnych. Niestety te obszary są nierównomiernie rozmieszczone na pastwisku. Bez interwencji właściciela, łąjniaki mogą nie tylko zniechęcić bydło do paszy w ich pobliżu, ale również zwiększyć ryzyko powstania luk wśród wartościowych traw, które zagłuszają. Takie luki szybko zarastają chwastami. Rozwiązanie polega na rozbiciu i rozrzuceniu łajniaków, aby równomiernie rozprowadzić zawarte w nich składniki pokarmowe. Można to robić przez cały rok. Jednakże zaleca się, aby wykonywać to na niskiej trawie, tuż przed deszczem, który ją szybko spłucze, dzięki czemu nie straci atrakcyjności dla zwierząt.

Bronowanie
 • Mech ma na ogół tendencję masowego zarastania gruntów, których wierzchnia warstwa jest zbyt kwaśna. Opanowuje również obszary użytków zielonych o dużym zacienieniu lub niedostatecznym napowietrzeniu, gdzie podłoże jest zbyt ciężkie i zawilgocone. Mech jest dość łatwo usnąć mechanicznie, przejeżdżając po powierzchni gruntu urządzeniem z lekko sprężynującymi zębami. Taki zabieg jest zalecany, aby dać łące możliwość oddychania, zwiększyć poziom nitryfikacji i zapewnić w ten sposób warunki potrzebne do rozwoju wartościowych roślin.

Bronowanie
 • Im więcej jest w glebie dżdżownic i innych mikroorganizmów, tym jest ona atrakcyjniejsza dla kretów. Niestety konsekwencją ich inwazji jest powtarzające się powstawanie krecich kopców. Rozgarnianie kretowisk za pomocą półsztywnych zgarniarek jest zatem bardziej niż zalecane. To rozwiązanie umożliwia wyrównanie powierzchni i zapobiega przedwczesnemu zużyciu noży kosiarki oraz zanieczyszczeniu paszy ziemią podczas sianokosów. Jeśli ziemia z rozgarniętych kretowisk stanowi niemal połowę powierzchni, zaleca się wykonać podsiew, żeby ta powierzchnia nie została opanowana przez niepożądane chwasty.

Bronowanie
 • Na obszarach upraw struktura gleby jest nieustannie zagrożona. Choćby ze względu na zmiany pogodowe, zadeptywanie pastwisk przez bydło czy przejazdy pojazdów rolniczych. Te wszystkie czynniki powodują nieuchronne ubijanie podłoża, zmieniając jego strukturę. Jesienią (po wypasie) i wiosną konieczne jest głębsze napowietrzenie gleby (>3 cm) poprzez intensywniejsze niż zwykle bronowanie przy użyciu sztywnych zębów z lemieszami. Ten zabieg pozwala przywrócić glebie luźniejszą strukturę, zapewniając lepszą cyrkulację wody i powietrza, sprzyjając szybszemu nagrzaniu darni i pobudzając jej naturalną aktywność biologiczną. Taka pielęgnacja znacznie poprawia wydajność użytku zielonego i pozwala uzyskać gęściejszą ruń i lepszą jakościowo paszę.

Bronowanie
 • Chodzi tu o decydujący zabieg, który ma wpływ na dobry stan łąki. Wykonuje się go poprzez lekkie bronowanie darni na głębokość kliku centymetrów, wykonywane za pomocą kolejnych rzędów sprężynowych zębów uginających się przy kontakcie z podłożem. Takie działanie zapewnia mechaniczne usuwanie kiełkujących lub wschodzących chwastów, aby zmniejszyć ich konkurencyjność w stosunku do wartościowych gatunków. Skaryfikacja łąki zapewnia również zgrabienie wszystkich pozostałości organicznych (suchych traw, liści itp.) wymieszanych z runią. Ta szkodliwa warstwa nie tylko blokuje dostęp tlenu do zdrowych korzeni, ale również utrudnia cyrkulację wody w glebie, sprzyjając zamszeniu. Regularne usuwanie wojłoku zeschniętej masy zapewnia więc lepsze napowietrzenie gleby oraz wzmocnienie cennych gatunków traw.


  Na tej samej zasadzie, przejazd broną pozwala także zlikwidować zeschniętą ziemię, gdy po intensywnych opadach nastąpi susza, prowadząc do powstania skorupy glebowej. Jeśli się jej nie rozkruszy, ta zwarta warstwa sprzyja powstawaniu zastoin wody na powierzchni, które mogą spowodować miejscowe podtopienia flory w razie deszczu. Ostatnią zaletą skaryfikacji jest przygotowanie podłoża pod planowany podsiew. Wzruszenie gleby przez zęby sprężynowe pozwala rozkruszyć grudy ziemi i stworzyć luźne podłoże, konieczne do kiełkowania nasion, zapewniając jednocześnie lekkie wyrównanie powierzchni.

Bronowanie
 • Krety powodują powstawanie tylko niewielkich nierówności gleby, natomiast jej poważna degradacja następuje w wyniku działania innych znanych zwierząt, jakimi są dziki. Zależnie od okoliczności, mają one zwyczaj rycia na obszarze o zróżnicowanej powierzchni, poszukując pożywienia (dżdżownic, gryzoni. owadów itp.). W zależności od skali szkód, będziemy mówić o większym lub mniejszym zbuchtowaniu darni. W każdym przypadku konsekwencje są często trudne dla rolnika - zryte obszary w różnym stopniu obniżają wydajność użytków zielonych i ułatwiają wysiewanie się uciążliwych chwastów, jak oset lub szczaw. Nierówności terenu spowalniają mechaniczne prace przy użyciu maszyn, obniżając komfort i precyzję ich wykonywania oraz zwiększając ryzyko zanieczyszczenia paszy ziemią. Wiąże się to również z możliwością wydostawania się kamieni na powierzchnię, co może mieć wpływ na przedwczesne zużycie, a nawet uszkodzenie sprzętu. Aby temu zapobiec, trzeba jak najszybciej usunąć szkody wyrządzone przez dziki. Te prace należy wykonywać, gdy jest sucho, równając teren solidną listwą zamontowaną na półsztywnej konstrukcji.

Bronowanie
 • Biorąc pod uwagę te wszystkie zagrożenia, zbiorowisko roślinne użytku zielonego nie zawsze pozostaje nienaruszone przez cały sezon. Nie rzadko zdarza się, że z przykrością trzeba stwierdzić ogólny spadek gęstości runi lub pojawienie się większych lub mniejszych powierzchni niepokrytych roślinnością, co ma bezpośredni wpływ na spadek poziomu wydajności. Zależnie od tego, ile pozostało cennych gatunków traw (co najmniej 30%), konieczne może być odnowienie użytku zielonego. Polega ono na uzupełnieniu flory łąkowej poprzez wprowadzenie wybranych gatunków poprawiających jej jakość i szybko rozwijających się w pustych miejscach, zanim nie zarosną one niepożądanymi gatunkami. Podsiew ma tę zaletę, że jest zabiegiem, który pozwala utrzymać produkcję paszy, zachowując zasadniczą część okrywy roślinnej. Jednakże uwarunkowane jest to wykonaniem dwóch prac: bronowania w celu usunięcia starej darni i odpowiedniego spulchnienia gleby, by przygotować ją pod siew (najlepiej wyposażyć bronę w siewnik). Podłoże musi być wystarczająco ogrzane i wilgotne, co przyspieszy kiełkowanie. Podsiew należy więc zrobić wiosną lub pod koniec lata, aby rośliny mogły osiągnąć wystarczające stadium wzrostu, by przetrwać pierwsze suche okresy lub przymrozki. W przeciwnym razie dobrze jest wykorzystać, jako uzupełnienie zabiegu, udeptywanie powierzchni pastwiska przez bydło, które może docisnąć nasiona do podłoża.

Bronowanie
 • Ze względu na właściwy sobie zakres działania, nasze brony są przeznaczone do użytkowania z określonymi ciągnikami. W związku z tym ich ramy zawierają układ zawieszenia dostosowany do tych ciągników. Rodzaj zaczepu posiadanego ciągnika ma więc także pewne znaczenie.

Bronowanie
 • Podobnie jak wszystkie maszyny rolnicze, brona jest inwestycją i jako taka podlega wymogom opłacalności. I z tego względu jej szerokość stanowi decydujące kryterium wyboru. Powinna być ona dostosowana do uprawianego areału. Broną o odpowiedniej szerokości będzie można wykonać na danej powierzchni mniej przejazdów niż węższym modelem, niedobranym do powierzchni użytku zielonego. Koszt renowacji hektara łąki będzie wtedy odpowiednio niższy. Ponadto jej poszczególne elementy robocze będą mniej eksploatowane, co wiąże się z ich mniejszym zużyciem.

Bronowanie
 • Moc posiadanego ciągnika jest innym elementem, jaki należy uwzględnić przy wyborze maszyny. Brony mają określoną masę. Ponadto zależnie od rodzaju wykonywanej pracy, głębokości roboczej i typu podłoża, na którym pracują, potrzebna jest im odpowiednia moc ciągnika.

Odpowiedz na 10 następujących pytań, aby ocenić zakres uszkodzeń swoich użytków zielonych.

Bronowanie

Bronowaniei

Występowanie tego typu degradacji łąki

Usuwanie mchu

Usuwanie mchui

Występowanie tego typu degradacji łąki

Rozgarnianie kretowisk

Rozgarnianie kretowiski

Występowanie tego typu degradacji łąki

Regeneracja / głębokie napowietrzanie

Regeneracja / głębokie napowietrzaniei

Występowanie tego typu degradacji łąki

Skaryfikacja / bronowanie

Skaryfikacja / bronowaniei

Występowanie tego typu degradacji łąki

Niwelowanie / równanie terenu

Niwelowanie / równanie terenui

Występowanie tego typu degradacji łąki

Podsiew

Podsiewi

Czy podsiew jest konieczny?

Jaką powierzchnię mają posiadane użytki?

Powierzchniai

Jaką powierzchnię mają posiadane użytki? (ha)

Jaką moc ma posiadany ciągnik?

Ciągniki

Jaką moc ma posiadany ciągnik? (KM)

Kategoria zaczepu posiadanego ciągnika

System zaczepu ciągnikai

Kategoria zaczepu posiadanego ciągnika :

Symulacja profilu terenu jest niepełna. Proszę sprawdzić prawidłowość odpowiedzi na 10 pytań.