Uw inschrijving voltooien

Om uw inschrijving te valideren, dient u de 6-cijferige code in te voeren die wij u zojuist per e-mail hebben toegezonden.
Code
X Uw inschrijving voltooien

Gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Door op deze website te blijven navigeren, aanvaart u dit gebruik. Om er meer te weten over de cookies raadpleeg onze privacyverklaring.
Aankoopgids

Aankoopgids
Weidebeluchters

De productie van kwaliteitsvoeder voldoet aan meerdere criteria: het moet de voedingswaarde, de smakelijkheid en de verteringskwaliteit combineren die nodig zijn voor de behoeften van de kudde, en tegelijk voldoen aan de eisen inzake opbrengst. Dit evenwicht vinden is een wetenschap op zich. Het vereist de implementatie van geschikte landbouwpraktijken, maar ook het vermogen om te reageren op de talrijke externe factoren die de samenstelling van de weiden beschadigen.

Wel bewust van deze realiteit en van de financiële gevolgen die dergelijke beschadigingen kunnen veroorzaken, heeft JOSKIN een compleet gamma van werktuigen ontwikkeld voor het onderhouden en herstellen van weiden om een voldoende hoeveelheid kwaliteitsgras voor de landbouwers te garanderen.

De keuze van een machine is nooit eenvoudig. Deze gids heeft dus als doel om u te helpen beslissen welk werktuig het beste bij uw behoeften past, afhankelijk van de kenmerken van uw weide en de aanwezige schade.

Wat kan schade aan een weide veroorzaken?

De flora is een belangrijke indicator van de toestand van een weide. Idealiter moet de gewaslaag homogeen zijn en zijn permanente samenstelling moet het volgende naderen:

 • 70% goed grasgewas voor een dicht en productief gras,
 • tussen 10 en 20% peulgewas om de voederkwaliteit te verbeteren,
 • max. 10% andere planten om het voer smakelijk te maken.

Meerdere elementen kunnen echter dit evenwicht in gevaar brengen en de weide beschadigen:

 • koemest,
 • mos,
 • molshopen,
 • grondverdichting,
 • een vitlaag, dode bladeren, onkruid, een slempkorst,...
 • schade door wilde zwjinen,
 • gaten in de gewaslaag,
 • zones met resten.

Om een permanent gebrek aan evenwicht te voorkomen, moet er snel en geschikt gereageerd worden. Het is dan nuttig om de werking van een eg te begrijpen om te kunnen bepalen welk model het meest geschikt zal zijn om in actie te treden.

Hoe werkt een eg?

De grote kracht van de JOSKIN eggen ligt in hun vermogen om een efficiënte oplossing te bieden aan de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. Hoewel al onze modellen van een uitstekende multifunctionaliteit genieten, is elk model specifiek ontwikkeld om preciezer en indringender te reageren op bepaalde soorten schade, afhankelijk van de intensiteit en de frequentie waarmee hij zich voordoet.

De specifieke werking van elk van onze beluchters is het resultaat van de combinatie van 5 factoren:

Gebruik van geschikte werktuigen

1Gebruik van geschikte werktuigen

Elk werktuig op de beluchter is gekozen op basis van zijn actie, om te voldoen aan de eisen van flexibiliteit of agressiviteit.

De goede combinatie van rijen van werktuigen

2De goede combinatie van rijen van werktuigen

Elke rij van werktuigen gebruikt het resultaat van de vorige om zijn werk te doen. Er wordt dus gezocht naar de beste combinatie en het beste aantal werktuigen per rij om het gewenste resultaat te bereiken. Het globale werk van een weidebeluchter berust dus op de opeenvolgende en aanvullende acties van de verschillende rijen werktuigen.

Een optimale ruimte tussen iedere rij

3Een optimale ruimte tussen iedere rij

Een vrije ruimte wordt bepaald tussen de verschillende rijen zodat het werk van een lijn is volledig af voordat de volgende in werking treedt. Deze afstand is afhankelijk van het type werktuig en het opgezochte resultaat.

Ideaal gewicht

4Ideaal gewicht

Elke beluchter heeft een gewicht dat aan zijn gebruik aangepast is om een perfecte stabiliteit in alle omstandigheden te garanderen. Dankzij het gebruik van speciaal staal is de machine lichter en tegelijkertijd sterker. Dit geoptimaliseerde gewicht maakt haar onder meer beter geschikt voor trekkers met een lager vermogen.

Geschikte mogelijkheden van instelling

5Geschikte mogelijkheden van instelling

Om aan de kenmerken van elke weide te voldoen en om het werkingsvermogen van elke rij van werktuigen te vergroten, zijn de JOSKIN weidebeluchters met verschillende types instellingen uitgerust om de werkhoogte aan te passen aan de gewenste werking. Als optie kan het VARIFLEX systeem worden gebruikt om de agressiviteit van alle tanden hydraulisch aan te passen zonder dat u de trekker hoeft te verlaten.

Hoe de meest geschikte beluchter kiezen?

Om een model van beluchter te kiezen, moeten de behoeften duidelijk geïdentificeerd worden. De meest geschikte oplossing hiervoor is te bepalen welke herstellende actie moet worden ondernomen om het evenwicht in de weide te herstellen. Om de keuze te vergemakkelijken, heeft JOSKIN een gids ontwikkeld die de omstandigheden op een landbouwbedrijf gemakkelijk vergelijkt met de specifieke kenmerken van de verschillende producten van het gamma JOSKIN beluchters. In slechts 10 klikken kunt u met deze tool de meest geschikte beluchter vinden!

Koemest verspreiden
 • De koeienmest die eventueel aanwezig is op de weiden is vol nutriënten die eenvoudig en efficiënt gebruikt kunnen worden. Melkkoeien gebruiken slechts een klein deel van de elementen die ze opnemen. Het andere gedeelte komt terug op de weide, waardoor er gebieden ontstaan met een hoge concentratie aan minerale elementen. Helaas zijn deze zones ongelijk verdeeld. Zonder de ingreep van de landbouwer kan de geur niet alleen tot zones met resten leiden, maar ook het risico van vorming van gaten vergroten aangezien het goede grasgewas wordt verstikt. Deze gaten worden dan zeer snel door onkruid gevuld. De oplossing is om de koeienmest te breken en verspreiden over de weide, zodat de bemestende waarde gelijkmatig over de grond wordt verdeeld. Dit kan het hele jaar door worden uitgevoerd. Het is echter raadzaam om de koeienmest te verspreiden op een kort gras en net voor wat regen, zodat het gras snel "gewassen" wordt en dus zijn smakelijkheid niet verliest.

Koemest verspreiden
 • Het mos heeft vaak de neiging om massaal te groeien op gronden met een te zure pH aan de oppervlakte. Het groeit ook in delen van de weide waar er veel schaduw is of die niet genoeg belucht worden; de aarde blijft dan permanent te zwaar en vochtig. Dit mos kan heel eenvoudig worden verwijderd door het bodemoppervlak mechanisch af te schrapen met relatief flexibele tanden. Dit wordt ten zeerste aanbevolen om het grasland te laten ademen, het nitraatgehalte te verhogen en zo de nodige voorwaarden te vervullen voor het groeien van nuttig gras.

Koemest verspreiden
 • Hoe rijker aan wormen en andere micro-organismen uw aarde, hoe waarschijnlijker er mollen zullen zijn. Deze kolonisatie van de gronden heeft helaas als gevolg dat er talrijke molshopen zijn op de oppervlakte. Het is dan meer dan aanbevolen om ze af te vlakken m.b.v. half-soepele schrapers. Deze oplossing maakt het mogelijk om de grond te egaliseren om een voortijdige slijtage van de messen van de maaier maar ook een besmetting van het voeder door aarde bij het hooien te voorkomen. Als de helft van de oppervlakte van het terrein met de aarde van de verspreide molshopen is bedekt, is het aanbevolen om onmiddellijk in te zaaien om een invasie door ongewenste planten te voorkomen.

Koemest verspreiden
 • Op een bouwland wordt de structuur van de grond voortdurend aangevallen. Hetzij door slecht weer, de vertrapping van de weide, of nog het herhaaldelijk rijden van de landbouwmachines, leiden al deze oorzaken tot een onvermijdelijke verdichting van de grond en van zijn structuur. In het najaar (na het laten grazen) en het voorjaar moet de bodem dan diep (>3 cm) worden belucht door meer agressief dan gewoonlijk te krabben, m.b.v. vaste tanden die van kouters voorzien zijn. Door dit proces krijgt de bodem weer een klonterige structuur die voor een goede circulatie van het water en de lucht zorgt en die de opwarming van de bodem bevordert, terwijl de natuurlijke biologische activiteit wordt gestimuleerd. Deze praktijk verbetert de opbrengst van de weide aanzienlijk en levert een dichter en kwalitatief beter voeder.

Koemest verspreiden
 • Dit is een cruciale stap voor de gezondheid van een weide. Het doel is om de eerste centimeters van de grond zachtjes te krabben d.m.v. opeenvolgende rijen van veertanden die trillen als ze in contact met de grond raken. Deze actie zorgt voor de mechanische verwijdering van onkruid dat aan het ontkiemen is of al is opgekomen, om hun concurrentie met het geplante gewas te beperken. Het beluchten van een weide maakt het ook mogelijk om alle organische resten (dood gras, bladeren, enz.) uit de weide af te harken. Deze schadelijke laag verstikt niet alleen de gezonde wortels, maar verhindert ook de circulatie van het water in de grond, wat de ontwikkeling van mos bevordert. Regelmatig verticuleren zorgt voor een betere beluchting van de bodem en versterkt het gewenste gras.


  Op dezelfde manier kan met een eg de slempkorst worden verwijderd die zich op het oppervlak van de grond vormt na zware regenval gevolgd door een droge periode. Als deze compacte korst niet wordt gebroken, wordt de grond ondoorlatend en zal water de neiging hebben om op de oppervlakte te stagneren in geval van slecht weer, waardoor de aanwezige flora onder water kan komen. Een laatste voordeel van de beluchting is de voorbereiding van de grond voor het doorzaaien. Het krabben door de veertanden breekt de kluiten en genereert de fijne aarde die essentieel is voor een goede ontkieming van de zaden, terwijl de bodemoppervlakte licht wordt geëgaliseerd.

Koemest verspreiden
 • Als de mollen de grond licht oneffen maken, wordt nij nog zwaarder beschadigd door een welbekend dier: de wilde zwijn. Naargelang zijn behoeften zal hij min of meer grote zones van het terrein omspitten m.b.v. zijn snuit om voedsel te zoeken (regenwormen, knaagdieren, insecten, enz.). Volgens de omvang van de veroorzaakte schade zal het gaan om wroetsporen of omgewoelde plekken. In beide gevallen zijn de gevolgen vaak zwaar voor de landbouwer: een kale grond betekent vaak een min of meer belangrijke opbrengstderving en een toegang tot invasief onkruid zoals distel of zuring. De wijziging van het grondreliëf maakt het mechanische werk van de machines langzaam, oncomfortabel en onnauwkeurig, en maximaliseert de risico's van aarde in het voeder. Hierdoor kunnen stenen eenvoudiger naar boven komen, waardoor het materiaal voortijdig kan slijten, of zelfs breken. Om dit te voorkomen, is het nodig om de schade veroorzaakt door de wilde zwijnen zo snel mogelijk te herstellen. Dit moet bij droog weer gebeuren en de grond zal hierbij geschrapt moeten worden door een stevig blad dat op een half-soepel frame gemonteerd is.

Koemest verspreiden
 • Als gevolg van deze herhaalde aanvallen blijft de gewaslaag van een weide niet altijd onbeschadigd na een heel seizoen. Het is niet ongewoon dat er een homogeen verlies van de grasdichtheid optreedt of dat er min of meer grote lege zones ontstaan, met een opbrengstverlies als direct gevolg. Afhankelijk van de hoeveelheid goed grasgewas dat overblijft (ten minste 30%), kan een doorzaaiing worden beschouwd. Het doel is om de flora van de weide aan te vullen door een selectie van snel kiemende en verbeterende zaadsoorten in de gaten te zaaien voordat deze op natuurlijke wijze worden opgevuld door niet gewenste planten. Het voordeel van doorzaaien is dat de productie wordt gehandhaafd terwijl het grootste deel van de bestaande vegetatie tijdens dat werk behouden blijft. Twee voorwaarden moeten echter worden vervuld: het vooraf afkrabben van de grond om de ongewenste elementen te verwijderen en de generatie van een laag fijne aarde die essentieel is voor de nieuwe zaden (de meest kosteneffectieve oplossing is om de eg rechtstreeks uit te rusten met een zaaimachine). De grond moet ook voldoende warm en vochtig zijn voor een snelle kieming. Doorzaaien moet daarom in het voorjaar of in de nazomer gebeuren, zodat de planten voldoende gegroeid zijn om aan de eerste droogte of vorst te kunnen overleven. Zo nodig kan het verstandig zijn gebruik te maken van het getrappel van de dieren om de bewerking te voltooien, zodat het contact van de zaden met de grond optimaal is.

Koemest verspreiden
 • Gezien hun specifiek werkgebied zijn onze verschillende eggen ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met geschikte trekkers. Bijgevolg zijn de beluchters van een koppelsysteem voorzien dat op hun frame geïntegreerd is en dat verenigbaar is met de trekkers. Het type koppeling op uw trekker is dus ook belangrijk.

Koemest verspreiden
 • Net zoals alle landbouwmachines is een eg een investering en moet dus aan rentabiliteitseisen voldoen. De breedte is in dit opzicht een beslissend selectiecriterium. Deze moet rechtstreeks worden aangepast aan de oppervlakte van het te bewerken terrein. Een eg met een geschikte breedte zal minder moeten werken dan een ondermaats model op dezelfde oppervlakte. De kosten voor het herstel van de weide per hectare zullen dus lager zijn. Bovendien zullen alle werktuigen ook minder werken, waardoor ze minder vroeg zullen slijten.

Koemest verspreiden
 • De kracht van uw trekker is nog een ander element dat in rekening genomen moet worden bij uw keuze. De eggen kunnen immers soms zwaar zijn. Bovendien, naargelang de aard van de uit te voeren taak, de werkdiepte en het type type terrein waarop ze moeten werken, zullen ze een geschikte trekkracht vereisen.

Antwoord de 10 volgende vragen om de omvang van de verschillende beschadigingen op uw veld te kunnen evalueren.

Koemest verspreiden

Koemest verspreideni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Mos verwijderen

Mos verwijdereni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Molshopen verwijderen

Molshopen verwijdereni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Diep regenereren/beluchten

Diep regenereren/beluchteni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Insnijden/eggen

Insnijden/eggeni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Het terrein egaliseren/afvlakken

Het terrein egaliseren/afvlakkeni

Intensiteit van dit type beschadigingen op uw weide

Inzaaien

Inzaaieni

Is inzaaien nodig?

Wat is de oppervlakte van uw terrein?

Oppervlaktei

Wat is de oppervlakte van uw terrein? (ha)

Wat is de kracht van uw trekker?

Trekkeri

Wat is de kracht van uw trekker? (pk)

Uw trekker is voorzien van een koppeling van categorie

Koppelingssysteem van de trekkeri

Uw trekker is voorzien van een koppeling van categorie :

De simulatie van het profiel van uw veld is niet volledig. Gelieve u ervan te verzekeren dat u de 10 vragen hebt beantwoord.